Sjømatbedriftene ber regjeringen forlenge krisegrep i statsbudsjettet

Bransjeorganisasjonens medlemmer har meldt om problemer med å få kredittforsikring, men tror en forlengelse av statens krisegaranti ut 2021 vil løse floken.

Robert Eriksson, leder for bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene.
Publisert: Publisert:

Leder for Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, har tidligere varslet at deres medlemmer fortsatt har problemer med å få kredittforsikring, til tross for innføringen av ordningen som skal sikre handelen.

Nå ber Eriksson likevel regjeringen videreføre den statlige garantien. Den dekker potensielle tap når norske bedrifter selger varer på kreditt – og er et midlertidig krisegrep som ble innført da coronauroen herjet som verst.

Ordningen innebærer at staten tar over mye av tapsrisikoen fra selskapene som tilbyr kredittforsikring til bedriftene. Hensikten har vært å hindre svikt i systemet for kortsiktig kredittforsikring under krisen. Dermed skal handelen mellom bedriftene og kundene fortsatt kunne fungere.

Les også

Kraftig eksportfall for norsk sjømat i august

Tror forlengelse løser floken

Problemet ligger i at ordningen er ment avsluttet ved utgangen av 2020, mener lederen i Sjømatbedriftene. Han sier løsningen er at regjeringen viderefører garantien også ut neste år, i statsbudsjettet som legges frem onsdag i neste uke.

Dette vil hjelpe fordi forsikringsselskapene ikke har vært villige til å ta ordningen fullt ut i bruk når det bare er noen måneder igjen til den skal utløpe, mener Eriksson, som peker på tilbakemeldinger Sjømatbedriftene har fått fra sine medlemmer.

– En av de viktigste forutsetningene for at ordningen skal bli brukt på en god måte er at man har en forutsigbarhet i ordningen. At man ser at dette ikke er noe som står på trappene til å fases ut, men som faktisk blir videreført ut neste år.

Eriksson meldte sin bekymring i september etter at hans medlemmer opplevde å få avslag på kredittforsikring på nye kunder og kutt i forsikringsbeløpene.

Behovet for at staten trer inn som garantist, altså tar mye av tapsrisikoen, vil i tillegg være der også neste år, fremholder lederen i Sjømatbedriftene.

– Situasjonen ute i markedene er fortsatt like turbulent, uoversiktlig og usikker som den var i mai.

– Vi tror at 2021 vil bli like krevende som 2020, kanskje mer krevende. Vi tror det er viktig nå at myndighetene i Norge viser et klart signal – vi har en forventning til statsbudsjettet om at denne ordningen videreføres og forlenges ut 2021, sier han.

Les også

Investorveteran vil produsere laks på land. Nå sikter han mot Oslo Børs.

Mener ordningen har fungert

Nærings- og fiskeridepartementet har forsvart ordningen slik den ble satt opp. Tall fra departementet har vist at salget av varer på kreditt som er sikret under statens midlertidige garantiordning, beløp seg til 100 milliarder kroner frem til utgangen av juni.

Over 500 bedrifter, hvor 90 prosent er små og mellomstore, hadde fått sine kredittsalg garantert av den midlertidige kriseordningen, ifølge departementet.

– Nærings- og fiskeridepartementet følger med på kredittforsikringstilbudet for bedrifter i Norge. Både kredittforsikringsselskapene og bedriftene har ønsket og etterlyst denne ordningen, tallene viser også at ordningen blir brukt. Vi setter pris på tilbakemelding fra brukerne om hvordan ordningen fungerer, og tar med oss innspillene som nå kommer, sa næringsminister Iselin Nybø i september.

Statsbudsjettet for 2021 blir lagt frem kommende onsdag klokken 10.

Publisert: