Grieg Seafoods driftsresultat faller i fjerde kvartal

Lakseoppdretteren slaktet rekordhøye volumer i 2022, men venter lavere slaktevolum i år på 82.000 tonn på grunn av biologiske problemer.

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame presenterer torsdag resultater for fjerde kvartal. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

Grieg Seafoods operasjonelle driftsresultat faller til 156 millioner i fjerde kvartal fra 265 millioner på samme tid året før.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultatoperasjonelt driftsresultatDet selskapet tjener på driften før verdijusteringer på fisken i sjøen, renter og skatt på 159 millioner kroner i fjerde kvartal, ifølge Infront TDN Direkt.

– I løpet av fjerde kvartal opplevde vi utfordrende biologiske forhold i våre norske regioner, spesielt i Finnmark. Det er gjort tiltak for å bedre situasjonen og den underliggende biologien er i bedring, sier Grieg-sjef Andreas Kvame.

I Finnmark har Grieg hatt problemer med parasittsykdommen systemisk spironucleouse, som førte til høy dødelighet og pålegg om avliving.

I løpet av kvartalet slaktet Grieg rundt 21.200 tonn laks, hovedsakelig i Rogaland og Finnmark, men også en del i Canada.

Salgsinntektene i kvartalet falt 59 prosent til 116,3 millioner, påvirket av lavere slaktevolum.

Les på E24+

117 personer i sjømatbransjen hadde formue over 100 millioner

Rekordår

For hele året endte volumet på 84.697 tonn. I første kvartal venter Grieg å slakte 11.000 tonn og totalt 82.000 tonn for hele 2023, kuttet fra tidligere estimat på 87.000 på grunn av de biologiske problemene i Finnmark.

– 2022 var et rekordår for Grieg Seafood. I vår 30 år lange historie, har vi aldri oppnådd en høyere operasjonell ebitebit Brutto driftsresultat, det vil si resultat før renter og skatt (earnings before interest and tax) , sett et sterkere marked eller slaktet høyere volum i våre eksisterende oppdrettsregioner, sier Grieg-sjef Andreas Kvame.

I hele 2022 har lakseprisen har holdt seg godt over nivået fra året før. Grieg venter også sterke laksepriser fremover med begrenset tilbudsvekst globalt og sterk etterspørsel.

Styret vil komme tilbake til utbytteutbetaling i årsrapporten for 2022 (vanligvis i mars). I fjor ble det utbetalt 3,0 kroner per aksje, tilsvarende 340 millioner kroner.

– Som et resultat av inflasjon og de biologiske hendelsene i fjor, som påvirket kostnadsnivået negativt, lanserer vi et forbedringsprogram for å gjennomgå alle aspekter ved vår virksomhet og identifisere områder hvor vi kan øke lønnsomheten på tvers av virksomheten vår, sier Grieg-sjefen videre.

Grieg Seafood har for øvrig satt alle vekstinvesteringer, rundt 2,3 milliarder kroner, på vent som følge av forslaget om grunnrenteskattforslaget om grunnrenteskattRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen..

Det er ventet at de endelige detaljene i grunnrenteskatten, som ble innført fra årsskiftet, blir klare før sommeren.

– Grieg Seafood vil deretter vurdere hvordan skatten vil påvirke selskapets strategi og planer, og allokere investeringer til oppdrettsregionene med størst potensial for bærekraftig og lønnsom utvikling og vekst.

Av åtte meglerhus hadde seks en kjøpsanbefaling på Grieg Seafood-aksjen før dagens tall, mens to hadde hold, ifølge Infront TDN Direkt.

Grieg verdsettes til i underkant av 10 milliarder kroner på Oslo Børs, etter et fall på rundt 36 prosent det siste halvåret knyttet til forslaget om grunnrenteskatt.

Tidligere denne uken presenterte verdens største lakseoppdretter Mowi sine tall for kvartalet, som du kan lese mer om her.

Publisert: