Nytt laksegrep fra Vedum: – Kan med trygghet inngå kontrakter

Et nytt grep gjør at laksebransjen trygt kan inngå langsiktige kontrakter og droppe permitteringer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Fri fagbevegelse. – Det må vi se nærmere på, sier Sjømat Norge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran hadde nylig et pressemøte om grunnrenteskatten på havbruk og dialogen med næringen.
Publisert: Publisert:

I et brev til Stortinget varsler Vedum nye endringer i forslaget om grunnrenteskatt på havbruk, ifølge bladet Fri fagbevegelse.

Brevet er et svar til et representantforslag fra Høyre.

Skatten har vært omstridt, og foredlingsbedrifter eid av blant andre Salmar og Lerøy har sendt permitteringsvarsler til godt over 1.000 ansatte. De sier at de ikke tør å inngå langsiktige avtaler om leveranser av laks på grunn av usikkerhet om skatteregningen.

Problemet er ifølge laksebransjen at de fra 2023 skal skattlegges ut fra markedsprisen på laks, ikke ut fra de reelle prisene de får når de inngår faste kontrakter. Disse prisene er ofte lavere enn markedsprisen.

Men finansministeren mener at kontrakter nå kan inngås igjen. I 2023 skal nemlig selskapene få betale skatt ut fra de reelle prisene de oppnår, og ikke markedsprisen, sier han.

«Eg meiner på bakgrunn av det ovanståande at det ikkje er nokon grunn til å vente med å inngå kontraktar ut frå foredlingsverksemda», skriver Vedum i brevet til Stortinget.

Les også

Oppdrettsselskapet Salmar varsler permittering av 851 ansatte

– Ingen grunn til å permittere

Regjeringen har tidligere vært skeptisk til å la lakseselskaper betale grunnrenteskatt ut fra prisene de faktisk betaler. Flere konsern driver både med produksjon og bearbeiding av fisk, og hvis det er høy skatt på produksjon, så kan det potensielt føre til at de selger fisken videre til egne bearbeidingsbedrifter til lav pris for å dempe skatteregningen.

Til neste år får de likevel legge slike interne priser til grunn, ifølge Vedum. Men da må selskapene kunne dokumentere at prisingen deres er riktig, opplyser Vedum i brevet til Stortinget.

Dette vil også bli kontrollert i ettertid, av et normprisråd som regjeringen vurderer å opprette for å fastsette riktig markedspris. Dette rådet kan trolig være klart til 2024, ifølge Vedum.

– Selskapene kan med trygghet inngå kontrakter, vel vitende om at de blir skattet til riktig pris. Det er ingen grunn til å permittere med utgangspunkt i grunnrenteskatten, sier Vedum til NNN-arbeideren, gjengitt i Fri fagbevegelse.

Leder Anne Berit Anker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) håper at Vedums grep kan føre til at permitteringsvarslene droppes.

– Det er viktig signal, sier Aker Hansen, ifølge Fri fagbevegelse.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og Salmars styreleder Gustav Witzøe møttes nylig i Debatten i NRK om den nye grunnrenteskatten på havbruk.

Ikke enig

Næringspolitisk sjef Peder Egseth i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge kan ikke svare på om lakseaktørene nå vil trekke tilbake permitteringsvarslene.

– Nå er det ikke grunn til å permittere, sier Vedum?

– Det må vi se nærmere på når vi har fått satt oss ordentlig inn i brevet, sier Egseth til E24.

Forslaget om grunnrenteskatt på havbruk skal innføres fra nyttår, men Stortinget skal ikke behandle saken før utpå nyåret. Nå har finansministeren for andre gang på kort tid kommet med endringer av det opprinnelige forslaget, påpeker Egseth.

– Dette bygger opp under bildet av at forslaget ikke er godt nok forberedt. Det er vanskelig for bransjen å forholde seg til et forslag fra en mindretallsregjering som allerede er endret flere ganger, og som tilsynelatende ikke har flertall i Stortinget, sier han.

– Gjør dette grepet ende på den usikkerheten som bransjen har klaget over?

– Det vil fortsatt være en usikkerhet og uforutsigbarhet for næringen. Dette er tilsynelatende et skritt i riktig retning. Men det er jo ironisk at det er et skritt i riktig retning at bransjen skal slippe å betale skatt på inntekter den ikke har, sier Egseth.

– Fortsatt problematisk

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H) er glad for at regjeringen kommer med forslag til løsning, men peker på at oppdrettsbransjen ikke tror grepet er tilstrekkelig.

– Det er næringen som sitter tett på dette og må svare på det. Jeg ser at de fremdeles mener at dette er problematisk, sier Grotle til E24.

– Vi mener at regjeringen ikke bør bygge denne ordningen på et normprissystem, fordi det ikke er tilstrekkelig for å få markedet for fastpriskontrakter i gang igjen. Da fraviker du de prinsippene som ellers gjelder, om at man skal betale skatt ut fra reelle salgspriser. Og da risikerer selskapene å måtte betale skatt av inntekter de ikke har, sier Grotle.

– Men regjeringen åpner nå for at det er de reelle inntektene som skal ligge til grunn for skatten i 2023, ikke markedsprisene?

– Regjeringen tar nå inn over seg at det opprinnelige forslaget hadde store svakheter. Jeg opplever at regjeringen nå tar ytterligere et steg tilbake. Men det vil fortsatt være en risiko for at det normprisrådet som skal opprettes, korrigerer de internprisene som selskapene selv har oppgitt. Derfor er ikke saken over med dette, sier Grotle.

Høyre ønsker helst at grunnrenteskatten skal tre i kraft fra 2024 og ikke 2023 som planlagt. De mener at Stortinget må få behandlet saken ordentlig før skatten trer i kraft.

– Det er fortsatt mange uløste spørsmål, og Høyre kommer ikke til å støtte regjeringens skatteforslag, sier Grotle.

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H).
Publisert:
Gå til e24.no