Bakkafrost-resultatet steg til 565 millioner danske kroner

Lakseoppdretteren tjente mer i første kvartal etter høyere laksepriser, og driftsresultatet var hakket høyere enn analytikernes forventninger.

SLIPPER GRUNNRENTESKATT: Den færøyske lakseoppdretteren har klart seg bedre enn sine norske konkurrenter etter forslaget om grunnrenteskatten.
Publisert:

Bakkafrost legger frem resultatene for første kvartal.

Resultatrapporten viser et operasjonelt driftsresultat på 565 millioner danske kroner, opp fra 418 millioner i første kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet at den færøyske oppdretteren skulle levere et operasjonelt driftsresultatoperasjonelt driftsresultatDet selskapet tjener på driften før verdijusteringer på fisken i sjøen, renter og skatt på 553 millioner danske kroner (tilsvarende 863 millioner norske kroner), opp fra 418 millioner på samme tid i fjor, ifølge Infront TDN Direkt.

Omsetningen landet på 2,05 milliarder danske kroner, opp fra 1,64 milliarder på samme tid i fjor.

Resultatet før skatt steg i perioden til 605 millioner danske kroner fra 510 millioner.

Prishopp

Bakkafrost peker på at volumet var lavere i oppdrettsvirksomheten, mens prisene var høyere.

I løpet av kvartalet slaktet selskapet 19.100 tonn, ifølge en tidligere oppdatering. Det var ned fra 21.400 tonn på samme tid i fjor.

Lakseprisen i spotmarkedet var samtidig 31 prosent høyere, drevet av sterk etterspørsel etter laks, lav vekst i tilbudet av laks og generell prisvekst, forklarer Bakkafrost.

I forkant av dagens rapport lød Bakkafrosts slaktemål for hele 2023 på 98.000 tonn, fordelt på 68.000 tonn på Færøyene og resten i Skottland. Det målet opprettholdes, ifølge kvartalsrapporten.

Tilbudsvekst i andre halvår

Bakkafrost skriver at det globale tilbudet av laks er ventet å være 1 til 2 prosent lavere i første halvår i 2023 enn i første halvår i 2022.

I andre halvår ventes en global tilbudsvekst på 4 til 5 prosent, skriver selskapet. For hele 2023 ventes en tilbudsvekst på rundt 2 prosent.

Bakkafrost peker på at den biologiske utviklingen i oppdrettsvirksomheten på Færøyene har vært god, med lave lusenivåer og lav dødelighet.

I Skottland har det vært en «betydelig bedring» i oppdrettsvirksomheten, ifølge selskapet, som trekker frem at den biologiske utviklingen har vært mer under kontroll i første kvartal.

Les på E24+

Resultatslipp fra laksekjempene: – Store sprik

Bakkafrost verdsettes til i underkant av 45 milliarder kroner, og er dermed den tredje største oppdretteren på Oslo Børs. Selskapet har klart seg betydelig bedre på børsen enn de norske oppdretterne i kjølvannet av forslaget om grunnrenteskatt.

Publisert: