Slaktebåtrederi vant frem mot staten: – Båten fortsetter å gå

Bergen tingrett slår fast at regjeringens vedtak, som kunne stanset den omstridte slaktebåten «Norwegian Gannet», var «grovt urimelig».

Forretningsmodellen til «Norwegian Gannet» er å hente laks i merdene, slakte om bord og levere den til mottak i Danmark.
Publisert:

Mandag kom kjennelsen fra Bergen tingrett i saken mellom slaktebåtrederiet Hav Line og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Retten konkluderer med at Mattilsynets vedtak om godkjenning av slaktebåten «Norwegian Gannet» og den såkalte Hav Line-metoden, som innebærer å hente laks i merder langs kysten, slakte den om bord for å så frakte den rett til en terminal i Hirtshals, var riktig.

Regjeringens omgjøringsvedtak og avslag på rederiets søknad om dispensasjon, var dermed ugyldig, finner retten.

– Det er en gledens dag. Vi ser på dette som en full seier. Båten fortsetter å seile, sier styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, til E24.

Han sier at regjeringen i praksis er pålagt å behandle slaktebåtsaken på ny.

– Denne gangen må regjeringen behandle saken uten å bryte med grunnleggende myndighetsmisbruksregler, sier Arnesen.

Carl-Erik Arnesen er styreleder i Hav Line som eier «Norwegian Gannet». Her fra sakens behandling i Bergen tingrett.

Det har vært en lang kamp for rederiet for å få lov til å drive som planlagt.

Allerede dagen før skipsdåpen som ble holdt i Bergen i november 2018, kom meldingen om at departementet mente metoden som «Norwegian Gannet» skulle benytte, kunne skade omdømmet til norsk laks (se faktaboks).

Striden har stått om hvorvidt stygg laks, såkalt produksjonsfisk, kunne leveres direkte til et utenlandsk slakteri, eller om den måtte leveres til et slakteri i Norge.

Begge parter må betale

Hav Line fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, før Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) satte foten ned.

Saken har vært til behandling flere ganger i departementet og i statsråd, og «Norwegian Gannet» har siden i fjor sommer kunnet drive med en midlertidig dispensasjon fra regelverket.

I april 2019 strammet departementet også inn regelverket, slik at det ikke skulle være noen tvil om at stygg fisk må leveres og feilrettes i Norge.

I retten argumenterte Hav Line for at innstrammingen av regelverket av ugyldig.

Men på dette punktet ga tingretten Nærings- og fiskeridepartementet medhold, og staten ble tilkjent saksomkostninger på om lag 250.000 kroner.

– Maktmisbruk

Arnesen sier at rederiet er fornøyd med rettens vurdering, selv om dommen ikke er rettskraftig.

Hav Line Gruppen ble også tilkjent 4,27 millioner kroner i saksomkostninger.

– Jeg vil takke for den politiske støtten vi har fått både i Danmark og i Norge, og ikke minst våre ansatte som har stått på med en sånn usikkerhet hengende over seg, sier han.

Den siste tiden har også Danmarks landbruks- og fiskeriminister, Mogens Jensen, engasjert seg i saken, og tatt den opp på et møte med sin norske kollega Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Få med deg hele historien om det omstridte slaktebåten som skulle revolusjonere oppdrettsnæringen:

Les på E24+

De krangler om stygg fisk, en slaktebåt og 700 millioner. Nå møtes rederiet og staten i retten.

«Grovt urimelig»

Bergen tingrett mener at konsekvensene som vedtaket har hatt for Hav Line, sammen med de forventningene rederiet ble gitt i forkant av investeringene, er så usedvanlig store at vedtaket må kjennes ugyldig «fordi det er grovt urimelig».

I kjennelsen skriver retten at Hav Line hadde berettigede forventninger om at Mattilsynet og politisk ledelse ville godkjenne «Norwegian Gannet» til planlagt bruk, og at den endrede politiske vurderingen dermed fremsto plutselig og uventet for rederiet.

Retten mener videre at vedtaket har fått omfattende økonomiske konsekvenser for Hav Line, og viser til at rederiet totalt har investert oppunder én milliard kroner i slaktebåten.

Konsekvensene av vedtaket for Hav Line-konsernet ville bli svært store og det er
nærliggende at selskapet ville måtte begjære oppbud», heter det i dommen.

Tidligere fiskeriministre uenige i retten

To tidligere fiskeriministre, Per Sandberg (Frp) og Harald Tom Nesvik (Frp), forklarte seg i saken i begynnelsen av mai. Der fortalte Per Sandberg at han hadde et helt annet syn på «Norwegian Gannet» enn sin etterfølger.

– Det er dramatisk når han griper inn på den måten i ettertid, når selskapet allerede har investert betydelige midler i prosjektet. Det endrer rammevilkårene for næringen fullstendig.

Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel skriver i en e-post til E24 at Nærings- og fiskeridepartementet nå har mottatt dommen, og vil gjennomgå rettens vurderinger.

Les også

Kommentar: Ei sak regjeringa helst vil halde kjeft om

Les på E24+

Myndighetene mener slaktebåten driver ulovlig. Nå frykter mannskapet for jobbene sine.

Publisert: