Her sank resultatet fra 42 til 5 millioner i fjor

Men i år ser det ut til å bli et godt år for oppdrettsselskapet Bolaks.

For mer enn to år siden døde 400.000 oppdrettslaks i Bolaks sine merder etter kombinasjonen avlusing og amøbegjellesykdom (AGD). Året etter ble laksesykdommen ILA påvist ved en av lokalitetene, og fisken måtte destrueres etter pålegg fra Mattilsynet. Det fikk konsekvenser for fjorårets resultat.

Les hele saken med abonnement