Hurtigruten er for hardt rammet av krisen til å få krisehjelp fra staten

– Vi fikk døra i trynet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam. Han reagerer på at Statens Obligasjonsfond vurderer kredittscoren under coronakrisen, og ikke slik den var før viruset rammet økonomien.

KRITISK: Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam er kritisk til myndighetenes kriselån. (Arkivfoto)
Publisert:

Denne saken er først publisert hos iTromsø.

Hurtigruten har permittert nær 3.000 ansatte, tatt 14 av 16 skip ut av trafikk og mistet alle passasjerer og inntekter under coronakrisen.

Selskapet er nå så hardt rammet av coronakrisen at staten nekter å gi coronastøtte til rederiet.

– Hjelpeordningen er laget for å hjelpe coronarammede bedrifter. Men nå får vi ikke hjelp – fordi vi er rammet av coronakrisen. Det ser flott ut på papiret, men det funker ikke i praksis.

– Når låneordningen ikke fungerer for oss, er det mange den ikke virker for, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Regjeringen har gitt Statens obligasjonsfond (SOF) en ramme på 50 milliarder kroner for å gi lånegarantier til store selskaper rammet av coronakrisen. De største selskapene låner penger i obligasjonsmarkedet, og trenger under krisen en statlig garanti for å ta opp lån til å dekke utgifter.

Mandatet til fondet krever at selskaper som får lånegaranti må ha en kredittscore på over CCC+. Kredittbyråene vurderer selskapenes økonomiske evne på en skala der AAA er meget solid økonomi og C viser stor risiko.

Hurtigruten mener det er kredittscoren før coronakrisen rammet som må brukes. Under coronakrisen får mange bedrifter dårligere kredittscore, og det har også skjedd med Hurtigruten.

Selskapet har fått kansellert billetter for over 700 millioner kroner så langt og fått nedgradert kredittscoren til CCC+. Dermed nekter Statens Obligasjonsfond å gi krisehjelp fra kriseordningen.

– Statens Obligasjonsfond er overhodet ikke instruert til å bistå oss. Hos fondet får vi døra i trynet, fordi vi er rammet av corona, sier Skjeldam.

Les også

Milliardsmell for Hurtigruten: – Vi er ikke tilbake før i 2022

– Regjeringen har lagt frem flere låne- og garantiordninger for å bidra med likviditet og kapital til norske selskaper, inkludert utvidelsen av SMB-ordningen til større selskaper og reetableringen av Statens obligasjonsfond. Vi vurderer løpende hvordan tiltakene virker, og behovet for justeringer og endringer, sier statssekretær Kari Olrud Moen i Finansdepartementet til iTromsø/E24, og legger til:

– Vi vil komme tilbake til nye tiltak for næringslivet på et senere tidspunkt.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg sier han har forståelse for situasjonen.

– Vi har forståelse for at situasjonen har blitt dramatisk for mange selskaper, men Statens obligasjonsfond er ikke et næringspolitisk tiltak. Det er et tiltak som skal styrke likviditeten og kapitaltilgangen i det norske obligasjonsmarkedet. Som kapitalforvalter kan ikke Folketrygdfondet gi krisehjelp, men vi kan bidra til et velfungerende marked, uttaler Houg til E24.

Nei til krisehjelp - fordi selskapet er i krise

Etter coronautbruddet har kredittbyråene justert ned ratingen for hele cruise-bransjen til CCC+. I tillegg gjør byråene en vurdering av hvert enkelt selskap, og Hurtigruten har havnet rett under den magiske grensen for å få lånegaranti.

– Vi har også fått redusert kredittscoren vår. Etter coronautbruddet er kredittscoren nedgradert fra B- til CCC+, sier Skjeldam.

– Hva sier fondet når grensen for å gi lånegaranti er høyere enn Hurtigrutens rating?

– Her er det store paradokset. De har sagt at vi ikke får lån. Fordi mandatet deres sier det. De kan altså ikke gi kriselån til selskap som er truffet av krisen. Som følge av at Hurtigruten er nedgradert, så får dere ikke lån, sier de. Den beskjeden fikk vi i slutten av april.

Hurtigruten ber regjeringen endre reglene, slik at kravet til kredittverdighet på over CCC+ må gjelde før krisen. Solide selskaper som hadde god rating før corona må få lånegaranti, selv om de under coronakrisen får dårligere kredittscore, mener Hurtigruten.

– Fjoråret var et kanonår. Januar og februar var fantastiske. Vi har aldri levert så bra. Så blir det bråstopp på grunn av reiserestriksjoner. Vi gikk fra rekordomsetning til null kroner i inntekter, sier Skjeldam.

– Vi har kanselleringer for over 700 millioner kroner så langt. Det vil være kanselleringer for en milliard kroner før utløpet av mai, og to milliarder før sommeren er over, legger han til.

OPPLAG: MS Fridtjof Nansen (t.h.) skulle opprinnelig seilt langs norskekysten, Grønland og Island i sommer. For noen uker siden lå flere av hurtigruteskipene i opplag i Bergen.
Les på E24+

Det splitter nye hurtigruteskipet skulle seilt sine første turer. I stedet ligger det i opplag i Bergen.

Fra rekordår til rekordsmell

Hurtigruten hadde i fjor nær seks milliarder kroner i inntekter og et rekordhøyt driftsresultat på 1,4 milliarder kroner. Selskapet fikk i februar i år B i kredittscore.

– Det er bemerkelsesverdig dårlig at man ikke er tydelige på at man må legge kredittscore før krisen, til grunn for å gi lånegaranti. Det er dårlig håndverk, sier Skjeldam.

– Jeg håper man så snart som mulig gjør noe med dette. Hvis ikke blir dette ikke krisehjelp, kun en måte å øke lånerammene til fondet slik at de kan tjene mer penger, legger han til.

Helt siden 28 mars har Hurtigruten bedt regjeringen om å endre reglene. I forrige uke sendte Hurtigruten sammen med Sjømannsforbundet et nytt brev til Finansdepartementet. Regjeringen har hittil ikke svart på Hurtigrutens henvendelser.

– Når hjelpepakken ikke hjelper så går det ikke bare utover våre arbeidstakere. Det rammer også flere tusen arbeidsplasser og verdiskaping for flere milliarder kroner i små og store selskaper langs hele kysten. Vi kan ikke være mer tydelige enn vi allerede har vært. Vi har ikke fått noen signaler på om dette blir endret.

– Er denne lånegarantien det eneste som kan hjelpe dere?

– De andre støttetiltakene kan gi umiddelbar og kortsiktig hjelp til mindre bedrifter, men det er ikke nok for oss og norsk reiseliv. Vi må få tilgang til låneordning satt opp for å hjelpe selskapene gjennom krisen, sier Skjeldam.

– Ingen andre bransjer er så hardt rammet som reiselivsnæringen, og særlig de som har mye internasjonale gjester, legger han til.

Hva skjer hvis fondets regler ikke endres?

– Mitt ansvar er å sikre at selskapet overlever. Da må vi se på enda mer brutale tiltak, sier Skjeldam, som ikke vil utdype det nærmere.

Frykter oppsigelser

Selskapet har allerede permittert 95 prosent av sine nær 3.000 ansatte og lagt 14 av 16 skip i opplag. Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen frykter at selskapet må si opp ansatte om selskapet ikke får støtte.

– Får ikke Hurtigruten penger til å komme gjennom krisen går det gærent. Situasjonen er kritisk. Hvis ikke selskapet overlever blir de ansatte sagt opp, og da er det ikke arbeidsplasser å gå til, sier Hansen.

Han mener det er galt at selskapene som søker om støtte blir kredittvurdert ut ifra dagens situasjon, og ikke hvor solide selskapene var før krisen inntraff.

– Dette er helt bakvendt. Før coronakrisen var Hurtigruten kredittverdig. Når kredittvurderingen blir gjort etter at selskapene havner i krise, så fungerer ordningen dårlig. Ordningen må jo lages slik at selskapene kan bruke den, sier Hansen, og ber politikerne på Stortinget om å gripe inn.

Se under hvilke næringer som er hardest rammet av coronakrisen:


Les flere saker fra iTromsø:

Publisert:
Gå til e24.no