Analytikar: Få skip ekstra i opplag endrar balansen

Dei to plattformforsyningskipa Island Offshore har i opplag får ikkje selskap av fleire. Skal lite til for å påverke marknaden, meiner analytikar.

Analytikar Inger Louise Molvær hos meklarselskapet Westshore meiner det skal relativt få skip i opplag til før det får “vesentleg” innverknad på spotmarknaden i Nordsjøen den komande månaden.

Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no