Fiskeoppdretterne

Den norske villaksen rødlistes: Oppdrettslaks og lus er de største truslene

Villaksbestanden i Norge er nå offisielt truet, etter en halvering i løpet av de siste 40 årene.

 • Sindre Camilo Lode
 • Camilla Knudsen
Publisert:

Den norske villaksen er nå rødlistet for første gang. Listen er en oversikt over arter som i nær fremtid er truet i Norge.

«Innkryssing av rømt oppdrettslaks og lakselus er vurdert som de største truslene mot laksen, infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er også en betydelig trussel», heter det nå i Artsdatabanken.

– Hovedårsaken til at arter havner på rødlista er at vi ser en tilbakegang, sier Snorre Henriksen, seniorrådgiver i Artsdatabanken i Trondheim til NRK.

Andre store trusler mot laks er vannkraftregulering, andre fysiske inngrep, sur nedbør og den fremmede fiskearten pukkellaks, men for disse vurderes risikoen for fremtidig redusert produksjon og tap av enkeltbestander som lavere enn for faktorene knyttet til lakseoppdrett.

Målet for forvaltningen i Norge er at laksebestandene skal oppnå minst god kvalitet etter kvalitetsnormen for villaks. Denne normen sier at hver bestand skal ha nok gytefisk til å oppfylle gytebestandsmålet, ha et høstbart overskudd og at bestandene ikke skal være negativt påvirket genetisk fra innkryssing av rømt oppdrettslaks.

Ved siste vurdering nådde bare 20 prosent av de vurderte bestandene opp til målet.

Les også

Regjeringen vurderer krav om nullutslipp av lus fra oppdrett

Antallet laks halvert

Artsdatabanken viser til at antallet voksne laks som kommer tilbake fra havet hvert år er mer enn halvert, med en nedgang på 51 prosent i perioden 1983 til 2019.

«Dersom nedgangsraten i perioden 1983–2019 legges til grunn, blir nedgangen i løpet av tre generasjoner mellom 21 og 25 prosent. Dette gir vurderingen nær truet», heter det i den oppdaterte listen.

Problemene med lakselus, rømming og infeksjoner er kjente og kostbare utfordring i oppdrettsbransjen.

Den forrige regjeringen har også tatt til orde for å få mer fjordoppdrett inn i lukkede anlegg for å få bukt med problemene. I høst ble det også lansert en handlingsplan for å bevare den truede villaksen.

Les på E24+

Etterlyser større åpenhet om dødelighet i merdene

Også villreinen vil ifølge statskanalen havne på rødlista. De skriver at det fremdeles er såkalt arealinngrep som påvirker artene mest.

– Men den store endringen er at mange arter blir truet av klimaendringer. Det er en ganske dramatisk endring siden sist gang, sier Henriksen.

Les på E24+

Forskere plasserte laksemerden på 15 meters dyp. Der fikk fisken fred for lusen.

Les på E24+

Havdirektør mener oppdrettsnæringen må skjerpe seg før den kan vokse

Her finner du oppdatert rødliste fra Artsdatabanken
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fiskeoppdretterne
 2. Norsk rødliste
 3. Laks
 4. Lakselus
 5. Oppdrettsnæring

Flere artikler

 1. Handlingsplan for villaks med kreativ tallbruk

 2. Etter tidenes dårligste sesong i fjor, biter laksen igjen. Men varsellampene blinker fortsatt.

 3. Norske lakseoppdrettere får medhold i Canada

 4. Går av som Cermaq-sjef: - Vil prioritere tiden min annerledes

 5. Betalt innhold

  Oppdrettere håper ny rapport vil gi seier i massesøksmål