Soya og avskoging: Ber norske oppdrettere bryte med amerikansk gigant

Regnskogfondet jubler over garantert avskogingsfri norsk laks, men oppfordrer fortsatt aktører som Lerøy og Grieg Seafood til å bryte alle bånd med landbruksgiganten Cargill.

FÅR KRITIKK: Et bulkskip lastes med mais ved landbruksgiganten Cargills havn i Santarem, Brasil. Regnskogfondet er svært kritiske til selskapets rolle i den ulovlige avskogingen i Amazonas.
Publisert:

Norsk laks kan ikke lenger knyttes til ulovlig avskoging i Brasil, ifølge en ny rapport omtalt av E24 torsdag.

Årsaken er at brasilianske leverandører av soya til norsk oppdrettsindustri nå kan dokumentere at de er blitt helt avskogingsfrie i sin forsyningskjede, inkludert de produktene som går til andre kunder.

– Regnskogfondet er svært fornøyde med at soyaleverandørene i Brasil har forpliktet seg til å være avskogingsfrie, som rapporten får godt frem, sier Nils Hermann Ranum, leder av fondets nullavskogingsprogram.

Samtidig mener han flere norske oppdrettere fortsatt har et viktig problem:

– Mange kjøper fiskefôr fra den internasjonale landbruksgiganten Cargill. Selv om soyaen Cargill selger til norsk fiskefôr er avskogingsfri, selger Cargill avskogingssoya til andre markeder, sier Ranum.

– Regnskogfondets klare oppfordring til oppdrettsselskapene er å unngå å kjøpe fôr fra Cargill, inntil Cargill stanser all handel med avskogingssoya, legger han til.

Legger press på Lerøy

Cargill er USA største privateide selskap målt etter omsetning, og gikk inn i laksefôrbransjen gjennom kjøpet av norske Ewos fra oppkjøpsfondet Altor i 2015.

Ewos er nå omdøpt til Cargill Aqua Nutrition, og er fortsatt en av verdens største produsenter av laksefôr.

Det Bergen-baserte datterselskapet har også vært med på å legge press på de nevnte brasilianske leverandørene for å få en helt avskogingsfri verdikjede, sammen med konkurrenter som Skretting og Mowi.

Det er imidlertid ikke nok for Regnskogfondet, som trekker frem at blant andre det norske Lerøy-konsernet, en av verdens største lakseprodusenter, bruker Cargill som leverandør.

VIL HA ENDRING: Regnskogfondets Nils Hermann Ranum.

– For at norsk laksenæring virkelig skal bidra til å stanse avskoging i Brasil, er det viktig at de unngår å kjøpe fra selskapene som er involvert i avskoging. Da må de i dag slutte å kjøpe fiskefôr fra Cargill, inntil også Cargill blir avskogingsfrie, sier Ranum.

Et annet norsk oppdrettskonsern, Grieg Seafood, vakte oppsikt i 2020 da det kunngjorde at en av betingelsene for sitt nye «grønne» obligasjonslån på 105 millioner dollar var at midlene ikke kunne brukes til å kjøpe fôr fra Cargill Aqua Nutrition før sistnevntes morselskap reduserte sin risiko knyttet til soyarelatert avskoging i Brasil.

– Dette handler om eierskapskoblingen. Det er viktig for oss å understreke at denne saken ikke er relatert til Cargill Aqua Nutrition, som vi anser som en god partner og leverandør. Saken handler om manglende fremskritt i Brasil for å stoppe soyarelatert avskoging, og Cargill Inc. sin kobling til dette, sa kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood til Feednavigator på det tidspunktet.

Cargill: – Finnes ikke enkle, raske løsninger

Christina Haraas, kommunikasjonsansvarlig i Cargill Aqua Nutrition, skriver i en e-post til E24 at Cargill «jobber hver dag for å sikre mer bærekraftige forsyningskjeder, med spesielt fokus på å bevare landområder og beskytte klimaet.»

«Vi har forpliktet oss til å eliminere avskoging fra våre forsyningsskjeder så fort som mulig, og vi kjøper ikke fra bønder som rydder landområder ulovlig. Vi har de samme forventningene til våre leverandører», skriver Haraas.

Hun viser til at Cargills akvakulturvirksomhet utelukkende bruker sertifisert, avskogingsfri soya i laksefôret – i tråd med sine forpliktelser om avskogingsfri handel.

«Samtidig erkjenner vi at det ikke finnes enkle, raske løsninger for å beskytte planeten vår og på samme tid styrke våre verdikjeder for matproduksjon», legger hun til.

Hun mener Cargill, som en global aktør i mange verdikjeder innen matproduksjon, spiller en viktig rolle for matsikkerhet.

«Vår globale posisjon gir oss et unikt perspektiv på hvordan man bør bygge løsninger som varer, som balanserer ulike interesser og samtidig tar vare på miljøet. Vi vet at mer innsats kreves, og vi gjør allerede viktige fremskritt mot å bli fullstendig avskogings- og konverteringsfrie», avslutter hun.

Lerøy om Cargill: – Har kommet langt

– Vi har vært en del av og en av pådriverne til samarbeidet mellom fôrprodusenter og havbruksselskapene som nettopp har drevet frem dette positive resultatet, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad til E24.

SVARER: Lerøy-sjef Henning Beltestad.

Han er blitt forelagt uttalelsene fra Regnskogfondet.

– Hvorfor kjøper Lerøy fortsatt fôr fra Cargill selv om selskapet knyttes til handel med "avskogingssoya" til andre kunder?

– Akkurat som samarbeid og dialog med vår forsyningskjede for soya har ført til det gledelige resultatet at vi har sikret avskogingsfrie verdikjeder for alle produsentene av soya til norsk havbruk, har vi tett dialog og samarbeid med Cargill. Vi er tydelige på hvor vi står og hvor vi mener de må komme, og det er en avskogingsfri verdikjede, sier Beltestad.

Lerøy-sjefen sier videre at han vet at det på tvers i Cargill-konsernet «jobbes godt» for å utvikle løsninger for avskoging som vil fungere i stor skala i hele Brasil og videre.

– Dette er en stor oppgave, og vi har felles mål. De har kommet langt, og vi forventer at Cargill holder oss oppdatert på fremdriften, sier Beltestad.

Les også

Ny rapport bekrefter: Norsk laks kan ikke knyttes til avskoging

Publisert:
Gå til e24.no