Veks på å levere fisk rett på døra

Fiskeforedlingsbedrifta allierte seg med Adams Matkasse. Det auka salet med over ti millionar kroner.

Snorre Seafood på Raudeberg i Vågsøy auke driftsinntektene frå 36,3 til 47,5 millionar kroner i 2014 (sjå tabell).

Les hele saken med abonnement