Andfjord Salmon verdsettes til milliarder etter børsdebut: – Lar oss bygge verdens mest miljøvennlige anlegg

Lakseoppdretteren satser på bærekraftig, landbasert teknologi i konkurransen med tradisjonell oppdrett, der veksten begrenses av miljø- og luseproblemer. Andfjord Salmon er det første selskapet som ringer i børsbjellen etter coronanedstengningen i mars.

Grunnlegger og styreleder Roy Bernt Pettersen sammen med toppsjef Martin Rasmussen i Andfjord Salmon er svært fornøyde med interessen fra investorene, som verdsetter selskapet til to milliarder kroner.
Publisert:

Andfjord Salmon satser på landbasert lakseoppdrett med gjennomstrømming av sjøvann på Andøya i Vesterålen. Ny teknologi skal sikre bærekraftig produksjon uten lakselus og rømningsfare.

Tirsdag debuterer selskapet på Merkur Market, som er en handelsplattform hos Oslo Børs med raskere opptaksprosess og mindre omfattende krav og forpliktelser enn hovedlisten.

Aksjen åpnet med en kurs på 65 kroner, som verdsetter selskapet til 2,2 milliarder kroner. Det er litt ned fra mandagens kurs på 69,0 kroner i markedet for unoterte aksjer (OTC), men verdien er likevel doblet bare de siste to månedene.

– Vi er veldig fornøyd og overrasket over aktiviteten. Omsetningen og interessen er større enn vi ventet, sier arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen til E24.

Det var Pettersen som grunnla selskapet i 2014.

Selskapet hadde tatt turen til Oslo for å ringe i børsbjellen på første noteringsdag.

Toppsjef Martin Rasmussen beskriver børsnoteringen som en milepæl for Andfjord Salmon.

– Kapitalen vi nå får tilgang til setter oss i stand til å bygge verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg i sitt slag, sier han.

Tidligere i juni hentet selskapet 150 millioner kroner i en emisjon (utstedelse av nye aksjer) i forbindelse med noteringen. Det ble da utstedt 3,75 millioner aksjer til en kurs på 40 kroner.

På aksjonærlisten i oppdrettsselskapet finnes flere kjente navn. Blant dem er Bikbok-gründer Karstein Gjersvik og TV-profil Hallvard Flatland.

Selskapet har store ambisjoner. Her er en illustrasjon av anlegget.
Les på E24+

Børskommentar: Børsdebutantens største oppside ligger trolig i grønnfargen

Første basseng klart i andre halvår 2020

Selskapet har foreløpig fått konsesjon for årlig produksjon av 10.000 tonn laks i oppdrettsanlegget på Andøya. Planen er at det første bassenget med en produksjonskapasitet på 1.000 tonn skal stå klart i andre halvår i 2020. Fisken vil være slakteklar rundt årsskiftet 2021–2022.

Investeringer for de første 10.000 tonnene beregnes til 750 millioner kroner.

Over tid er ambisjonen å oppnå 70.000 tonn fordelt over elleve basseng på til sammen tre lokasjoner på Andøya. Da vil selskapet i så fall bli den fjerde største oppdretteren i Norge etter Mowi, Lerøy og Salmar.

Med den nye teknologien for gjennomstrømming av havvann, regner Andfjord Salmon med å kunne holde energikostnadene lave.

Kombinert med at selskapet slipper kostnader til lus, regner de med å være konkurransedyktige med en pris på 34 kroner per kilo når de har kommet opp i 10.000 tonn.

I takt med begrensninger på veksten i tradisjonell oppdrett grunnet lus- og miljøproblemer, har interessen for nye produksjonsmåter økt. Utvikling av teknologi for oppdrett langt til havs og på land er nå i startgropen.

Atlantic Sapphire er så langt det eneste oppdrettsselskapet med hovedfokus på landbasert oppdrett på Oslo Børs’ hovedliste.

Pressemelding fra selskapet: Andfjord Salmon fremskynder byggeplaner – henter 150 MNOK i rettet emisjon
Les på E24+

Investere i oppdrett? Dette er fiskesykdommene du bør vite om

Les på E24+

Rederne bygger fiskebåter for milliarder i utlandet: – Har litt dårlig samvittighet

Publisert: