Fra klondyke til nær konkurs for landoppdrettsanlegg: Har tre måneder på seg til å finne en løsning

Midt i coronakrisen vedtok regjeringen i rekordfart en midlertidig lov for å hindre unødige konkurser. Det kom godt med for Blåfjell AS, som plutselig befant seg på konkursens rand etter full coronabrems i markedet.

BRÅBREMS: Etter en del tekniske utfordringer, var Blåfjell klar til satsing på nyåret. Så kom coronapandemien. Bildet er fra slakteriet til Blåfjell.
Publisert: Publisert:

– Vi var veldig nært å måtte melde oppbud da markedet fullstendig stoppet i forbindelse med Covid-19, sier gründeren av landoppdrettsselskapet Blåfjell AS, John Helge Inderdal til E24.

Da coronapandemien brøt ut på nyåret, rammet det både etterspørsel og transportmuligheter for norsk laks og ørret. Utenlandske hoteller og restauranter, som er storkjøpere av den norske fisken, måtte stenge ned. Det førte til etterspørselsfall og de laveste sommerprisene på eksportlaks på fem år.

Interessen for landbasert fiskeoppdrett har økt voldsomt de siste årene, men er fortsatt i en tidlig fase.

Flere år med luseproblemer, laksesykdommer og algeproblemer har økt utfordringene og begrenset vekstmulighetene for den konvensjonelle lakseoppdretten langs kysten.

Oppdrett på land kan bli en løsning med stort potensial, såfremt man løser de tekniske og biologiske utfordringene.

Risikoen anses imidlertid fortsatt å være betydelig større enn ved oppdrett i sjøen. Grunnen til det, er blant annet at det kreves store investeringer før man vet om man lykkes i å gjenskape forholdene i sjøen på land. Dermed er det også fortsatt usikkert om landbasert oppdrett kan bli en økonomisk suksess.

Bilde fra matfiskavdelingen til Blåfjell.

Klondyke

Inderdal var blant de første som satset på fullsyklusoppdrett på land i Norge. I selskapet Blåfjell har han et pilotanlegg for oppdrett av fjellørret (røye) i Lierne i Trøndelag. I 2015 fikk han konsesjon, men i årene som fulgte gikk det ikke akkurat knirkefritt.

Gründeren forteller at det har vært lite ekstern kunnskap å hente på dette feltet, og i tillegg har de slitt mye med både teknologi og leveranser.

– Det har vært et klondyke når det gjelder leveranser til landbasert oppdrett, og leverandørene har hatt store utfordringer med å kunne levere. Leverandørene har vært overbooket, og det gjelder ikke bare til oss, sier han til E24.

– Det kan du spørre hvem som helst om, alle har opplevd det. Etterspørselen har vært mye større enn det de har kunnet levere, legger han til.

Blåfjell satser på oppdrett i tanker innendørs med såkalt RAS-teknologi, der vannet resirkuleres og brukes flere ganger.

– Vi har hatt en del tekniske problemer med anlegget, men på nyåret hadde vi funnet de fleste feilene og var klare for god drift videre, men så traff coronakrisen, sier Inderdal.

Les på E24+

Investere i oppdrett? Dette er fiskesykdommene du bør vite om

Rekonstruksjon etter corona

Faren for en bølge av konkurser førte til at regjeringen i rekordfart iverksatte en ny lov om rekonstruksjon i mai (se faktaboks). Den skal forhindre unødvendige konkurser i levedyktige virksomheter som rammes av akutt svikt i inntektene på grunn av corona.

Under de nye reglene skal det bli lettere for mindre bedrifter å gjennomføre gjeldsforhandlinger.

– Vi har søkt om rekonstruksjon for å få tid og arbeidsro til å rydde opp, og fått det godkjent. Vi skal nå forhandle med kreditorene, sier Inderdal.

I mellomtiden fortsetter driften, men i noe redusert målestokk.

– Hadde vi ikke hatt tro på videre drift, så hadde vi ikke søkt om rekonstruksjon.

I tillegg til Blåfjell er det foreløpig bare seks andre selskaper som har tatt i bruk de nye rekonstruksjonsreglene.

Les også

Andfjord Salmon verdsettes til milliarder etter børsdebut: – Lar oss bygge verdens mest miljøvennlige anlegg

Rekonstruktør for Blåfjell (tilsvarende bostyrer i konkursforhandlinger) er advokat Jon Erling Skjørshammer.

Han opplyser at det nå arbeides med å sammenstille totale gjeldsforpliktelser, slik at man kan lage en tilbud om reorganisering av gjelden, som kreditorene deretter kan stemme over. Samtidig er de i dialog med de største kreditorene.

Slike forhandlinger kan i teorien holde på i ett års tid, men advokaten mener at det i praksis bør løses i løpet av tre måneder. Rekonstruksjonen i Blåfjell ble offisielt åpnet 23. juli. Selskapet har for tiden 20 ansatte.

Les også

Milliardras i Atlantic Sapphire etter fiskedød: – Det finansielle tapet er ikke problemet

– Dette er bare første steg

Med tre måneder på seg til å finne en løsning, ser Inderdal optimistisk på fremtiden.

– Ja, vi har absolutt tro på videre drift. Vi har mange års forarbeid bak oss, men er fortsatt i en tidlig fase. Dette er absolutt et pilotprosjekt. Vi har gått foran når det gjelder å utvikle landbasert oppdrett, sier han.

Pilotanlegget har en kapasitet på 400 tonn i året, men det er et klart mål å utvide produksjonen.

– Dette er bare første steg, og vi har mål om å bli syv ganger større ved å bygge ut steg for steg. Det viktige er at vi fortsatt har troen på dette, understreker Inderdal.

Flere større selskaper satser også nå på landbasert oppdrett. Oslo Børs-noterte Atlantic Sapphire nærmer seg ferdigstillelse av første fase i sitt anlegg i Miami, men det har heller ikke vært problemfritt. På lang sikt har selskapet ambisjoner om å slakte 220.000 tonn i året.

Les på E24+

Fra i dag må oppdrettere redusere mengden fisk. Firda Seafood klarer ikke kravet.

Her finner du regjeringens nye regler for bedrifter truet av konkurs
Publisert: