Ber Høyre jobbe for bredt lakseforlik: – Merkelig vinglete

Venstre ber Høyre om å ikke stille ultimatum om lakseskatten, og bidra til et bredt forlik og stabilitet for bransjen. – I denne saken har de vært merkelig vinglete, sier Alfred Bjørlo (V).

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) fra Vestland fylke under en muntlig spørretime på Stortinget.
Publisert: Publisert:

Regjeringen vil innføre en grunnrenteskattgrunnrenteskattregjeringen foreslår en grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Dette er en ekstra skatt på avkastning ut over det normale på virksomhet som utnytter fellesskapets naturressurser. Slike skatter finnes allerede på vannkraft og olje og gass på 35 prosent på havbruksnæringen, og ønsker et bredt forlik på Stortinget.

Høyre har satt seg på bakbena. Partiets landsmøte avviste grunnrenteskatten og ville utrede en produksjonsavgiftproduksjonsavgiftFærøyenes løsning med en produksjonsavgift går i korte trekk ut på at oppdretterne betaler en avgift for mengden fisk som beregnes ut fra en anslått kostnad og pris, og som økes ved høyere laksepriser etter færøysk modell. Siden har partiet likevel åpnet for et mulig forlik.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) syns det er vanskelig å tolke hva Høyre vil, og ber den tidligere regjeringskameraten om å jobbe for et bredt forlik.

– Vanligvis er Høyre et stabilt parti, men i denne saken har de vært merkelig vinglete. Det virker som det er litt taktikkeri, uten at det er helt klart hva de vil med utspillene sine, sier Bjørlo til E24.

Vi mener det er viktig at partiene på borgerlig side setter seg ned sammen med regjeringen for å få til et bredt forlik om et system som kan stå seg over tid og skape en trygg fremtid for næringen. Det må ikke være SV som får diktere rammevilkårene for kystnæringslivet, sier Bjørlo.

SV ønsker en høyere grunnrenteskatt, og har antydet et nivå på 48 prosent.

– Må Høyre akseptere at det blir en grunnrenteskatt?

– De har snakket mer om andre ting. Vi er enige med Høyre i at det er ønskelig å få utredet alle modeller. Det er litt vanskelig å få tak i hva Høyre egentlig sier, men hvis de setter som ultimatum at grunnrenteskatten skal avvises totalt, da tror jeg det blir krevende å få til et forlik, sier Bjørlo.

Les også

Avviser Høyre-forslag til lakseskatt: – Bryter med den norske modellen

– Mye spill og spetakkel

Stortingsrepresentant Geir Pollestad i regjeringspartiet Sp skal lede forhandlingene i Stortinget, hvor det blir høring om skatteforslaget 17. april. Målet er å få saken ferdigbehandlet i løpet av mai.

Pollestad sier at han vil snakke med Høyre etter påske, og at han ønsker en bredest mulig forankring.

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker en overskuddsbasert skatt, som selskapene ikke skal betale hvis de ikke har overskudd, sier Pollestad til E24.

– Det blir mye spill og spetakkel fra Høyre i denne prosessen, og det er litt uklart hva de mener, men jeg ser for meg at vi tar en prat med Høyre rett over påske. Målet er å få til et bredest mulig forlik, og jeg er optimistisk med tanke på å få med Høyre, sier han.

Høyre-leder Erna Solberg har åpnet for å reversere en eventuell grunnrenteskatt på havbruk hvis partiet kommer i regjering i 2025. Pollestad stiller seg tvilende.

– Jeg tror uansett ikke at Høyre vil gjøre om dette hvis det skulle bli et skifte i 2025. Vi så også heftig retorikk fra Høyre om kraftskatten i høst, men så endte de med å legge den inn i sitt eget alternative budsjett, sier Pollestad.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), her fra en tur til Ibestad.
Les også

Erna Solberg krever endring i lakseskatten: – Forberedt på å gå i møter

– Svært kritisk

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H) svarer på kritikken med å kritisere regjeringens fremgangsmåte.

«Høyre har helt siden i september vært svært kritisk til regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Vi har kritisert den dårlige prosessen, skattenivået og skattemodellen», skriver Grotle i en e-post til E24.

«Vi tok derfor tidlig til orde for at behandlingen av grunnrenteskatten måtte utsettes, og at vi også bør se denne skatten i sammenheng med skattesystemet for øvrig», skriver han.

For bare et par år siden vedtok et bredt flertall på Stortinget et system med produksjonsavgift, som ifølge Grotle har fungert bra. Høyre mener det er naturlig å videreutvikle denne og gjøre den avhengig av selskapenes inntekter, som på Færøyene. Høyre åpner også for andre modeller.

«Høyre ser selvsagt fordelen med et bredt og solid forlik som kan stå seg over tid», skriver Grotle.

«Hverken saksgangen eller regjeringens ulike uttalelser har invitert til et bredt forlik», legger han til.

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H).
Les også

Venstre vil utsette lakseskatten til 2024

Vil utrede alternativer

Grotle svarer ikke direkte på om Høyre kan være villig til å droppe å stille ultimatum mot selve grunnrenteskatten, men antyder at det sitter langt inne.

«Vi kan ikke gå inn i den modellen regjeringen har lagt frem, derfor har vi heller oppfordret regjeringen til å være med og utrede alternative modeller», skriver Grotle.

Han peker på at auksjonene hvor selskaper kjøper produksjonskapasitet også er en form for grunnrenteskatt. Regjeringens modell legger store begrensninger på vekst og utvikling i bransjen, mener han.

Grotle svarer ikke direkte på om Høyre tror det er mulig å få utsatt skatten til 2024.

«Vi mener regjeringen nå bør være villig til å ta inn over seg de mange innspillene som er kommet, herunder en utredning av andre modeller enn den som er lagt frem», skriver han.

– Skattetrykket må ned

Også Venstres Alfred Bjørlo mener at grunnrenteskatten må diskuteres i en større sammenheng. Han frykter at det samlede skattetrykket kan true små og mellomstore bedrifter.

– Det samlede skattetrykket må ned, du må ikke bare legge en grunnrenteskatt på topp av alt annet. Du må også ha tydeligere belønning og stimuli av mer miljøvennlig drift. Og vi må få på plass bedre ordninger for små, norskeide oppdrettsselskaper, sier Bjørlo.

– Dere vil utsette skatten til 2024. Tror du det er mulig å få gjennom?

– Det bør være en del av et forlik at skatten ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Dette handler ikke bare om hva som er juridisk riktig, det handler enda mer om Norges troverdighet internasjonalt som et land det er verdt å investere i, sier han.

Les på E24+

Laksenæringen på Færøyene vil skrote egne skatteregler. Norske oppdrettere vil plukke dem opp.

Vil ikke utsette skatten

Pollestad er skeptisk til Høyres ønske om en produksjonsavgift etter færøysk modell.

– Jeg registrerer også at flere selskaper på Færøyene ikke er helt tilfreds med det systemet. Men min jobb nå er ikke å lukke døren, men å finne ut hva som skal til for å bli enige. Jeg er overrasket over Høyres omfavnelse av det færøyske systemet, sier han.

– Høyre og Venstre vil også utsette skatten til 2024, vil dere avvise det?

– Vi får veldig klare signaler blant annet fra leverandørindustrien om at enda et år i uvisse ikke er noe de ønsker. Vårt mål er å få dette vedtatt til sommeren, og at det skal gjelde fra 1. januar 2023, sier Pollestad.

– Venstre sier de er bekymret for Norges troverdighet?

– Mye av dette koker ned til en motstand mot selve skatten. Det viktige for oss er at dette blir en skatt på overskudd, sier Pollestad.

Publisert:

Her kan du lese mer om