Valutasmell for Atlantic Offshore

Fjoråret endte med nesten 73 millioner kroner i minus for Atlantic Offshore. Mesteparten er urealiserte tap på lån i utenlandsk valuta.

– Disse har ingen cash-effekt, fordi vi også har inntekter i samme valuta, sier sjefen for Sotra-rederiet, Roy Wareberg. Både inntektene og utgiftene økte, som følge av at selskapet i fjor fikk fire nye fartøy.

Les hele saken med abonnement