Mowi-sjefen har ikke tro på lukkede anlegg. Varsler satsing på digitalisering.

– Vi tror ikke fremtiden til norsk oppdrett er i lukkede merder, sier konsernsjef i Mowi Ivan Vindheim.

Ivan Vindheim er konsernsjef i Mowi.
Publisert:

Under kapitalmarkedsdagen onsdag varsler Mowi en ny strategi for å effektivisere driften ved hjelp av digitalisering og automatisering.

Den nye digitale strategien blir kalt Mowi 4.0 Smart Farming, og skal bidra til å bedre produktivitet og redusere kostnader, men også forbedre fiskevelferd og bærekraft.

Avansert bildeteknologi

Oppdrettsselskapet vil bruke avansert bildeteknologi og intelligente sensorer til å utføre sanntidsovervåking av fisk, digital lusetelling, automatisk fôring og overvåking av fiskevelferd.

– Store datamengder kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre det mulig for Mowi å produsere mat på en enda mer effektiv måte enn i dag. Vi vil også kunne sikre en enda bedre fiskevelferd ved å følge med på fiskens atferd og helse på en helt ny og langt mer presis måte enn tidligere, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

«Smart Farming» skal tas i bruk innen 2025, melder selskapet.

Tror ikke på lukkede anlegg

Konsernsjefen sier onsdag at hovedfokuset til Mowi har vært og vil fortsette å være konvensjonell oppdrett.

– Betyr det at dere går bort fra å teste ut nye produksjonsmetoder i sjø som for eksempel Egget?

– Konvensjonell oppdrett kan bety ulike ting, men vi har sterk tro på det vi driver med i dag og det er åpne merder i sjø. Vi tror ikke at fremtiden for norsk oppdrett er lukkede merder.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det blir mye dyrere å produsere på den måten. Med en gang du lukker noe og lager et økosystem, så vil du gjøre det mye nærmere markedene. Du får ikke brukt Norges konkurransefortrinn som er kystlinjen. Det finnes ingen mer effektiv måte å produsere laks enn i åpne merder i sjø.

Cato Lyngøy er gründeren som står bak konseptet med «Egget».

Åpen for ny teknologi

I midten av februar skrev BT/E24 at Hauge Aqua ville gå videre uten Mowi. Vindheim understreker at samarbeidet om Egget ikke er avsluttet.

– Vi har fått tildelt seks utviklingskonsesjoner på den teknologien, men har ikke satt i gang bygging fordi det ikke har vært regningssvarende. Men vi har ikke utelukket det, sier han.

Vindheim sier at Mowi er åpen for å ta i bruk ny teknologi i produksjon, så lenge det er gir lønnsomhet og kan gjøres på en bærekraftig måte.

– Hvis vi ser annen teknologi som fungerer og gir lønnsomhet skal vi være rask med å implementere det i vår produksjon. Vi har åpne ører og øyne, sier han.

Illustrasjonen viser hvordan det lukkede oppdrettsanlegget skulle se ut.

«Ekstremt krevende år»

Koronapandemien har rammet lakseoppdretterne hardt, med lavere etterspørsel og prisfall, samt nye utfordringer innen logistikk og smittevern.

Mowi-sjefen har tidligere omtalt koronaåret som «et ekstremt krevende år».

Fortsatt er deler av markedet til selskapet, matservering, borte på grunn av smitteverntiltak.

– Vi ser veldig frem til en normalisering. Forhåpentlig om ikke så lang tid. Samtidig vil jeg legge til at selskapet og industrien stått seg gjennom pandemien på en tilfredsstillende måter, sier Vindheim.

I midten av desember kom nyheten om at myndighetene i Canada ville fase ut flere anlegg på vestkysten for å beskytte villaksen i området.

Som følge av dette vil Mowi fase ut åtte lokaliteter i området rundt Discovery Islands. Selskapet fortsetter lakseoppdrett i fire andre områder i Canada.

Under kapitalmarkedsdagen gjentok konsernsjefen at oppdrettsgiganten skal kutte kostnader, med et mål om å spare totalt 137 millioner euro.

For å nå det målet varsler Vindheim at han vil «snu alle steiner».

– Ingen områder er fredet. Dette er et kostnadssparingsprogram vi har hatt over flere år som fortsetter, sier han.

Publisert: