Salmon Evolution venter lønnsom laks på land: – Ikke en eneste lus

Selskapet satser på lønnsom storskalaproduksjon av laks på land – først i Norge, deretter i Sør-Korea og Nord-Amerika. Det har ingen klart før.

GLOBALE AMBISJONER: Sjefen for Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, vil etter hvert satse på lakseproduksjon på land nærmere kundene og ser nå etter muligheter i USA og Canada.
Publisert: Publisert:

I fjerde kvartal gjennomførte Salmon Evolution sin første kommersielle slakt av laks på 340 tonn på land på Indre Harøy ved kysten utenfor Molde.

Nå oppskalerer selskapet driften måned for måned, og regner med å gå i pluss for selve oppdrettsdriften for første gang i løpet av andre kvartal.

Sjefen for Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, satser på å nå en årlig produksjonsrate på 7.900 tonn i første fase på Indre Harøy i slutten av tredje kvartal. Etter hvert skal produksjonen der opp i 31.500 tonn.

– Hva koster det å produsere fisken på land i forhold til i sjøen?

– Når vi kommer opp i marsfart (steady state) i tredje kvartal, skal vi være konkurransedyktig med oppdrett i sjø på kostnader, sier han til E24 etter kvartalspresentasjonen.

Les på E24+

117 personer i sjømatbransjen hadde formue over 100 millioner

En viktig grunn til det er at selskapet slipper unna lakselus, som regnes for å være den største utfordringen oppdrettsnæringen i Norge står overfor. Matforskningsinstituttet Nofima har tidligere anslått lusekostnader på nær fem milliarder i året for næringen.

– Det med lus slår mye. Vi har ikke sett en eneste lus vi, sier Schaug-Pettersen.

Han forteller at sjøvannet som tas inn i landanleggene kommer fra dypet under lusebeltet, og at det renses slik at hverken lus eller larver kommer gjennom. I tillegg går det gjennom UV-lys.

– Vi har ikke kostnader relatert til lusebehandling. Flippsiden er at vi har mer energikostnader, og også høyere avskrivninger, fordi vi bygger anlegg som vi må skrive av, sier han.

Globale ambisjoner

Selskapet har som mål om å nå en produksjonskapasitet på 100.000 tonn laks innen 2032. På veien dit satser de også på et samarbeidsprosjekt i Sør-Korea og å bygge nye anlegg i Nord-Amerika.

Dette fokuset intensiveres nå, og selskapet er i gang med å se på flere aktuelle steder både i Canada og USA. Anleggene er avhengig av direkte tilgang til sjøvann av høy kvalitet og riktig temperatur.

De siste årenes problemer med lus og sykdommer i lakseoppdretten i sjøen har økt interessen for å produsere på land, men ingen har foreløpig klart å gjøre det lønnsomt i stor skala.

Salmon Evolutions målsetting er å bli ledende globalt på landbasert lakseoppdrett.

– Hva er det som gjør at dere tror dere skal klare det?

– Vi har et ulikt konsept, med mindre resirkulering av vannet, så vi gjør egentlig det samme som man har gjort i smoltindustrien på land i Norge de siste 30 årene, sier han.

Salmon Evolution kaller teknologien for HFS (Hybrid Flow-Through System), og baserer seg på høyere grad av friskt sjøvann.

– Vi skal ikke over 70 prosent resirkuleringsgrad. Da holder vi oss unna avansert vannrenseteknologi, og vi tror derfor også at vi har en lavere risiko med dette konseptet, for friskt vann har en verdi, sier oppdrettssjefen videre.

Schaug-Pettersen forteller for øvrig at det ikke har vært noe «plug and play» i oppstartsfasen, men at de har støtt på en rekke mindre problemer, blant annet strømstans.

– Det har vært mange tilfeller som kunne gått galt, men vi har vist at vi er i stand til å takle problemer og forhindre eskalering.

– Smaker som vanlig

– Skiller kunder mellom laks fra land eller sjø?

– Vi opplever veldig bra interesse for å ta inn produktene våre. Bærekraftshistorien er utrolig sterk, både med tanke på fiskevelferd og lav dødelighet, men det har jo ikke vært så store volumer ennå, så det er på en måte en ny kategori.

Han viser til at det har vært utfordringer relatert til smak på landbasert laks, spesielt i anlegg som har mye resirkulering.-

– Men vi har hørt kunder påpeke at vår laks ikke har noe «muddy» smak (jordsmak), men at det smaker som vanlig laks.

– Selv om du har den gode bærekraftshistorien, så må du levere på smak og kvalitet, og da har du et veldig godt utgangspunkt, sier han videre.

Det er ikke foreslått noe grunnrenteskatt på lakseproduksjonen på land.

– Vi er ikke altfor bekymret for grunnrenteskatt på land, i hvert fall ikke i overskuelig fremtid, sier Salmon Evolution-sjefen.

Salmon Evolution verdsettes til 2,9 milliarder kroner på Oslo Børs, etter et fall på 25 prosent det siste året. Onsdag faller aksjen rundt en prosent.

Les på E24+

Lakseinvestorenes skivebom må de nesten ta på egen kappe

Publisert: