Norske lakseoppdrettere får medhold i Canada

Retten i Canada gir de norske lakseoppdretterne medhold i at regjeringens beslutning om å fase ut de åpne anleggene langs vestkysten var urimelig.

RETTENS VEI: Kanadiske myndigheter ville tvinge Mowi og andre lakseselskaper til å avvikle store deler av sin lakseproduksjon på landets vestkyst.
Publisert:

Mowi, Grieg Seafood og Cermaq får medhold av retten i Canada om at regjeringens beslutning om å fase ut den åpne lakseoppdretten langs landets vestkyst ikke er gyldig, da den bryter mot de rettslige kravene til en rettferdig prosess.

Det viser dokumenter fra den føderale domstolen i regionen.

Det er fortsatt uklart hva beslutningen betyr for videre produksjon i området, og anlegg som allerede er flyttet eller nedskalert.

Urfolk i regionen har i årevis kjempet mot lakseoppdretten langs vestkysten, for å bevare den truede villaksen.

I desember 2020 ble det bestemt at oppdrettslisenser rundt Discovery Islands i British Columbia skulle utfases fra 30. juni 2022. Bakgrunnen var hensyn til den lokale urbefolkningen og kraftig minkende villaksbestand.

Slutt på åpen kystoppdrett innen 2025 var et av valgkampløftene til statsminister Justin Trudeau før han ble gjenvalgt i 2019, selv om det ble ansett som lite realistisk.

Les også

Urfolk mot norske oppdrettere i Canada: – Det er et angrep mot vårt folk

Oppdretterne vil høre med urfolket

Lakseoppdrettsorganisasjonen BC Salmon Farmers skriver i en kommentar at beslutningen er en «positiv utvikling for kystsamfunnet, både for urfolk og befolkningen ellers der lakseoppdrett drives, og opprettholder tusenvis av jobber i området».

Organisasjonen vil nå kontakte urfolket (First Nations) i de territoriene de opererer for å vurdere avgjørelsen, og vil deretter komme tilbake med ytterligere kommentarer.

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland har følgende førstereaksjon:

«Dette er positive signaler og en gledelig utvikling i saken, men vi må lese dokumentene grundig før vi kan kommentere i detalj.»

Mowi har uttalt at utfasingen på vestkysten av Canada betyr inntektstap i hundremillionersklassen, da den vil ramme rundt 30 prosent av Mowis årlige slakt i regionen British Columbia, tilsvarende rundt 10–12.000 tonn laks i 2022.

Grieg Seafood, som har hatt betydelig mindre produksjon i området, skriver i en uttalelse av beslutningen er positiv, og vil fortsette å vurdere betydningen fremover.

Canada er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, med en årlig produksjon på nær 150.000 tonn. Bare Norge, Chile og Skottland er større.

Publisert:
Gå til e24.no