Regjeringen vurderer krav om nullutslipp av lus fra oppdrett

Regjeringen lanserer ny handlingsplan for å beskytte den truede villaksen. – Altfor slapt, sier SV-politiker.

Publisert:

Regjeringen lanserer nå en handlingsplan for å bevare den truede villaksen.

– Villaksen kan nå bli rødlistet i Norge for første gong. Det er helt klart at det trengs konkrete tiltak for å snu denne utviklingen, sier Sveinung Rotevatn i pressemeldingen fra regjeringen.

Handlingsplanen inneholder tiltak mot blant annet lakselus, rømt oppdrettsfisk, lakseparasitten Gyro, vannkraftregulering, forsuring, overbeskatning og fremmende fiskearter som pukkellaks.

Regjeringen viser til at lakselus utgjør den største risikoen for å gjøre ytterligere skade på vill atlantisk laks, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

– Lakselus utgjør en stor risiko for villaksen. Regjeringen vil blant annet utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030, sier Rotevatn.

Det vil i så fall innebære krav om lukkede anlegg.

Les på E24+

MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025

Vil bedre trafikklyssystemet

Dagens trafikklyssystem som regulerer veksten i næringen i forhold til luseutviklingen, skal også utvikles og forbedres.

Planen inneholder også tiltak mot en rekke andre påvirkningsfaktorer. Utfisking av rømt oppdrettslaks skal økes, og det skal vurderes nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks og hindre at rømt oppdrettslaks gyter.

Hele 80 prosent av villaksbestandene i Norge når for tiden ikke minstemålet for god kvalitet. Rømt oppdrettslaks og lakselus er regnet som de to største truslene, skriver regjeringen.

Fremmende fiskearter utgjør også en risiko for både biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur.

I år har Norge hatt den største invasjonen av pukkellaks noensinne, og regjeringen vil derfor opprette en nasjonal kompetansegruppe for å koordinere arbeidet med dette.

Les også

Klimaendring kan doble lakselus og hindre oppdrettsvekst

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Altfor slapt

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er ikke fornøyd med tiltakene.

– Dette er altfor, altfor slapt. Regjeringen tar ikke tak i elefanten i rommet, nemlig den lite bærekraftige forvaltningen av oppdrettsnæringa. Vi må stille strengere miljøkrav til alle nye oppdrettstillatelser, og fase inn disse kravene hos de med eksisterende tillatelser, skriver han i en kommentar til E24.

Han påpeker at det i dag tildeles oppdrettstillatelser til den høystbydende, og ikke til de med den mest miljøvennlige teknologien.

– Skal vi redde villaksen og sikre en bærekraftig vekst for oppdrettsnæringen, må vi legge om systemet slik at vi gjennom å gi billigere tillatelser, men med krav om nullutslipp, null rømming og null ressurser på avveie.

Fylkesnes understreker videre at teknologien finnes, og at næringen har god råd.

– Når man for eksempel ser på Salmars investeringsaktivitet de siste ukene, så ser vi at næringen både kan betale for ny teknologi og skatt på formue og grunnrente.

Fylkesnes gikk tidligere denne uken hardt ut mot Salmar-eier Gustav Witzøe, etter at laksemilliardæren uttalte seg kritisk mot økning i formuesskatten tidligere i sommer.

Lanserer handlingsplan for villaks
Les også

Ferd-dominert sjømatselskap med nytt våpen mot lakselus

Publisert:
Gå til e24.no