KLP og Storebrand tar opp urfolkskonflikt med de norske oppdretterne

Konflikten mellom urfolk i Canada og norske lakseoppdrettere står på agendaen når bærekraftsansvarlige fondsforvaltere nå går i dialog med selskapene. – Utfordringene knyttet til oppdrettsnæringens miljøpåvirkning er godt kjent, også i Norge, og det har lenge vært klart at noe må gjøres, sier Jeanett Bergan i KLP.

BÆREKRAFT: Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, vil ta opp urfolkskonflikten i Canada med norske lakseoppdrettere de har investert i.
Publisert:

De norske lakseoppdretterne Mowi, Grieg Seafood og Cermaq går i Canada rettens vei for å stoppe utfasing av åpne lakseanlegg langs vestkysten, til fortvilelse for både urfolk og miljøvernorganisasjoner som er bekymret for villaksen.

Investorer over hele verden har de siste årene blitt mer og mer opptatt av selskapenes bærekraftsprofil og såkalte ESG-verdier (Environmental, Social, Governance), som dreier seg om hvordan selskapene ivaretar forhold knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring.

«Vi er jevnlig i kontakt med de store oppdrettsselskapene vi har eierandeler i. Urfolks rettigheter har vært et område vi har inkludert som tema for vårt aktive eierskap siden 2008, og dette er derfor noe vi tar opp jevnlig i dialog med selskapene», skriver Synnøve Halkjelsvik, presseansvarlig i Storebrand, på e-post til E24.

I Norge har Storebrand de siste årene profilert seg på ESG-initiativer innen forvaltning, og toppet i fjor listen over etiske pensjonsselskap (etiskbankguide.no).

Selskapets fond er inne på eiersiden både i Mowi og Grieg Seafood. Etter at E24 først spurte om konsekvensene av denne saken, har Storebrand undersøkt saken nærmere.

«Vi er for tiden i kontakt med de involverte selskapene for å høre deres vurderinger av situasjonen i Canada», svarer Halkjelsvik.

Les også

Les også: Urfolk mot norske oppdrettere i Canada: – Det er et angrep mot vårt folk

Storebrand, som er på eierlisten i lakseselskapene, vil nå ta opp saken med dem, opplyser presseansvarlig Synnøve Halkjelsvik.

– Urfolk er ofte en svakere part

Jeanett Bergan er leder for ansvarlige investeringer i KLP, som også står på eiersiden i Mowi.

Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner alle detaljer i denne saken, men sier til E24 at de har regelmessig dialog med lakseselskapet og vil ta saken opp ved neste anledning.

«Dette er norske oppdrettsselskaper som vi kjenner som gode på samfunnsansvar. Det å respektere menneskerettigheter og urfolksrettigheter er en sentral del av dette samfunnsansvaret. Det ansvaret er noe selskapene i denne saken også gir klart uttrykk for at de tar», skriver hun.

Bergan tilføyer imidlertid at urfolks kamp for å sikre sine rettigheter kan være en hard kamp der urfolk ofte er en svakere part.

«I mange tilfeller er de den part som ikke blir tilstrekkelig konsultert heller. Nå ser det litt ut som at oppdrettsselskapene mener at de ikke har blitt tilstrekkelig konsultert i prosessen. Det er interessant, men trolig har de som kommersielle aktører ikke et konsultasjonsvern på lik linje med urfolk.»

Canada er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, med en årlig produksjon på nær 150.000 tonn. Bare Norge, Chile og Skottland er større.

I spissen står norske selskaper som Mowi, Cermaq og Grieg Seafood, som etter hvert har blitt viktige bidragsytere til økonomi og sysselsetting i flere av lokalsamfunnene langs kysten.

– Kunne antagelig sett det komme

Beslutningen om utfasing av åpen oppdrett rundt Discovery Islands på Canadas vestkyst, kom etter ønske fra et flertall av urbefolkningsgruppene i området. De frykter også at en rettsprosess vil kunne medføre at de universelle urfolksrettighetene utvannes.

Lakseselskapene på sin side understreker at de har full respekt for urfolkets rettigheter, men at de ønsker en rettslig vurdering av den politiske beslutningsprosessen.

Overgang til lukket eller landbasert lakseoppdrett var et av valgkampløftene til Canadas statsminister Justin Trudeau i 2019, og er resultatet av en årelang kampanje blant urfolk og naturvernorganisasjoner for å redde den rekordlave villaksbestanden.

Forskningsrapporter har imidlertid konkludert med at det er minimal risiko knyttet til lakseoppdretten, men disse konklusjonene er omstridt, blant annet fordi effekten av lakselus ikke er vurdert.

«Et selskap som jobber systematisk med interessentdialog og styring, kunne antagelig sett dette komme og planlagt for en omstilling. Utfordringene knyttet til oppdrettsnæringens miljøpåvirkning er godt kjent, også i Norge, og det har lenge vært klart at noe må gjøres», sier KLPs Bergan.

Les på E24+

Les også: (+) – Tidligere var det bare søtt og koselig med disse ESG-damene som snakket om bærekraft

Folketrygdfondet i Norge er blant de største eierne i både Mowi og Grieg Seafood, men er lite interessert i å snakke om dette.

«Vi kan ikke kommentere de enkelte selskap, men på generelt grunnlag forventer vi at selskapene innretter seg etter de regulatoriske kravene som til enhver tid gjelder deres virksomhet», skriver Folketrygdfondet-sjef Kjetil Houg til E24.

Erklæring fra urfolket i regionen British Columbia Mowis uttalelse finner du herCermaqs uttalelse finner du herGrieg Seafoods uttalelse finner du herDen kanadiske regjeringens beslutning fra desember om utfasing av åpne anlegg rundt Discovery Islands
Les også

Les også: Laksefesten er over: Oppdretter tror ikke prisene kommer tilbake til gammelt nivå

Følg E24 på sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Publisert: