Årets skreisesong kan bli katastrofe for norsk fiskerinæring

Fiskekjøperne får ikke solgt fersk skrei i et coronastengt Europa. I stedet henges torsken til tørk og betaling kommer først til høsten. Nå frykter næringen konkurser.

FRYKTER NEDLEGGELSER: Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea er ikke i tvil om at årets sesong blir krevende for fiskebedriftene på land, og frykter at flere må legge ned.
Publisert:

Fjorårets skreisesong var den mest innbringende for norske fiskere noensinne. To tredjedeler av torsken rakk å bli fisket opp og solgt før pandemien traff Europa. I år er situasjonen annerledes, og både fiskere og fiskebruk frykter store tap.

For pandemi eller ikke. Skreien er på vei fra Barentshavet til kysten, og rapporter fra fiskebåtene i Barentshavet sier at torsken er finere enn på mange år. Men et coronastengt Europa gjør at det ikke finnes kjøpere.

– Situasjonen er veldig alvorlig, sier Karl Albert Hansen som drifter Karls Fisk og Skalldyr i Tromsø.

Taper penger på å tørke fisken

Skrei er torsk som vandrer fra Barentshavet til norskekysten for å gyte, og fiskes fra januar til april.

Fisken selges fersk til matbutikker og restauranter på kontinentet. Coronarestriksjonene i Europa varer trolig hele sesongen. Hele fiskerinæringen rammes når det store markedet for fersk fisk i Europa forsvinner.

FILETERER: Karl Alberth Hansen hos Karls Fisk og Skalldyr fileterer sei sammen med lærling Caroline Tranum.

Løsningen for flere har blitt å henge fisken på hjell eller salte den. Skreien er svært fin fisk som normalt oppnår høye priser når de selges fersk i restaurantmarkedet.

Fisk som henges i vinter blir ikke ferdig tørket og solgt før til høsten. Fiskebrukene som kjøper og henger fisk nå, får dermed ikke betalt før til høsten.

Hansen driver normalt ikke med tørrfiskproduksjon, men pandemien har tvunget ham til å tenke annerledes. Han har i vinter bygd tre fiskehjell, det siste med god støtte fra Kåfjord kommune, og de er allerede fulle av fisk.

– Der henger det millioner av kroner til tørk, sier Hansen, som i 2019 omsatte for 83 millioner kroner.

Les også

Utenlandske gjestearbeidere isoleres før skreifisket: «Å få smitte inn i anleggene vil være en katastrofe»

Fisk han henger til tørk ville gitt mest avkastning fersk. Så Hansen og andre aktører i næringen taper store summer. I tillegg går det mange ekstra timer og økte kostnader til behandling av tørrfisk. Det er også usikkert om oppkjøpere og forbrukere i Italia har råd til å kjøpe dyr norsk tørrfisk til høsten, etter at Italia ble kraftig rammet av pandemien.

– Det betyr altså at du taper store summer på at fisken ikke selges fersk? Hvor mye?

– Jeg har ikke regnet på det. Den tid, den sorg, svarer han.

Frykter konkurser

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea er ikke i tvil om at årets sesong blir krevende for fiskebedriftene på land, og frykter at flere må legge ned.

– For dem blir dette et veldig krevende år. De opplevde veldig dårlig lønnsomhet i fjor, og starter derfor sesongen med dårligere likviditet. Et nytt dårlig år kan bety at flere må legge ned virksomheten, sier Egeness.

TØRRFISK: De nybygde fiskehjellene er allerede fulle av skrei. Karl Hansen i Tromsø driver normalt ikke med tørrfiskproduksjon, men pandemien har tvunget ham til å tenke annerledes. Han har i vinter bygd tre fiskehjell ved Djupvik i Kåfjord.

Skreiens gytevandring sørover er altså godt i gang – og fisken skal angivelig være finere i kvaliteten enn på mange år, rapporteres det fra den havgående flåten langt nord i Barentshavet.

For fiskerinæringen er det en stor utfordring at hotell- og restaurantbransjen i Europa holder stengt.

Kun tre prosent av fisken som landes i Norge går til norske forbrukere, og markedet i Europa er det klart viktigste for norsk fiskerinæring.

– Det blir ekstremt viktig at industrien betaler en pris til fisker som gir grunnlag for lønnsomhet. I tillegg blir flere avhengige av samarbeidsvillige banker som kan holde liv i den delen av industrien som ikke får solgt sine tørkede produkter før til høsten, sier han.

Les også

Rekordhøy ledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Hansen er usikker på hvor lav pris fiskerne blir å få for torsken de fangster i år.

– Vi vet lite, sier han og slår ut med armene.

– Det kan bli et katastrofeår for fiskerinæringen, men jeg håper inderlig vi unngår det, legger han til.

SPENT: Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag er forsiktig optimist foran årets skreisesong, men frykter dramatisk omsetningstap for flere aktører i fiskerinæringen.

Lavere pris

Også administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag er usikker på hvordan det går i år. Råfisklaget omsetter all villfisk fra Møre og nordover, og omsatte for rundt 10 milliarder kroner i fjor.

– Dette er sesongen der aktørene i større grad enn noen gang må holde en god dialog. Kanskje må fiskerne tilpasse aktiviteten mer, sier han til iTromsø.

Og fiskerne må belage seg på å få mindre betalt i år enn i fjor. Inngangen til skreisesongen i fjor ga rekordhøye priser for fiskerne, som fikk betalt om lag 35 kroner kiloen for skreien. Men så kom coronaen. Nå ligger prisen på 28 kroner kiloen. Og Haugland frykter prisen vil synke ytterligere.

– Det er vanskelig å spå, men jeg blir ikke overrasket om den etablerer seg på et enda lavere nivå utover i sesongen, sier han.

Les også

Mørketiden i Lofoten: – Det koster for mye å holde åpent

Verste nedgang på mange år

Sjømatanalytiker Egeness blir ikke overrasket om prisene går ned 10 kroner kiloet, en reduksjon på 30 prosent på et år. Det blir i så all den verste nedgangen i fiskepriser siden kriseåret 2013.

– Et best case-scenario er priser på 24 kroner kiloen. Så kan man si at i et historisk perspektiv er ikke det så ille, men selvsagt betraktelig lavere enn fiskerne har blitt vant til de siste sesongene, sier han.

Les også

Fiskerne tjener rått og har skyhøy verdiskaping: – De som eier båtene har en helvetes jobb

Råfisklagsleder Haugland er forsiktig optimist.

– Vi håper fremdeles å få sendt fersk fisk. Men dersom restaurantmarkedet forblir stengt, er det dagligvaremarkedet næringen kanskje bør se til. Men også der er det kamp om hylleplassen, sier råfisklagslederen.

Han mener det blir et utfordrende år også for fiskerne, men at det viktigste i årets sesong er at fiskeindustrien klarer å holde hjulene i gang.

– Fiskerne blir å få dårligere betalt. Og kjøperne vil få utfordringer med å selge fisken. Denne sesongen blir annerledes enn det vi er vant til. Derfor er dialog og samarbeid mellom aktørene ekstra viktig i år, sier Haugland.

AKTIVITET: Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap) i Kåfjord kommune, er glad for at de klarer å beholde noe fiskeriaktivitet i kommunen.

Overlever

For Kåfjord kommune nordøst av Tromsø betyr fiskehjellen som Hansen har bygget at de kan ha fiskelandinger i den viktige skreisesongen på det lille tettstedet Djupvik.

– Hadde vi ikke hatt muligheten til å henge fisken, kunne vi like godt bare stengt det lille mottaket. Det er Hansen som kjøper all fisk som landes her og med det sørger for å holde liv i arbeidsplasser og vår lille havn. Samt at lokale fiskere kan lande egen fangst hjemme i stedet for å gå mange timer til annet mottak, sier ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (Ap) i Kåfjord kommune til iTromsø.

– Derfor var det lett å si ja til Hansen da han søkte om muligheten for å sette opp fiskehjell, legger han til.

Les også

Varsler ny havbruksstrategi: Vil ha mer lukket oppdrett i Norge

Han synes det er et flott syn med all fisken hengende til tørk, noe som er god illustrasjon på hvor viktig fisken er for kystkommunen.

– I et lite samfunn som konstant har fraflyttingsspøkelset hengende over seg, er det enormt viktig å holde fast på fiskeriaktiviteten. Fiskeryrket blir stadig mer attraktivt med gode lønninger, noe som gjør at vi forhåpentligvis klarer å beholde ungdommen som normalt ville flyttet til byen, sier ordføreren.

Men alt er heldigvis ikke bekmørkt. For været spiller på lag med fisken som allerede henger til tørk. En tørr og snøfattig vinter så langt i nord har gjort at kvaliteten på tørrfisken for dem som har vært tidlig ute med hengingen er svært god.

– Lite nedbør og temperaturer rundt null grader har gjort at fisken har fått perfekt tørking, sier Karl Alberth Hansen.

Publisert:
Gå til e24.no