Lakselus fra oppdrett truer sjøørret: – I mange tilfeller er det mer enn 100 lus på hver

Det store antallet lakselus resulterer i ødelagte finner og åpne sår på huden til fisken – og kan være dødelig, skriver Havforskningsinstituttet i en fersk rapport.

DØDELIGE SMÅKRYP: Lakselusen som kommer fra oppdrettsnæringen kan ved store mengder være dødelig for villfisken, men er ikke farlig for mennesker.
Publisert: Publisert:

Over halvparten av sjøørreten på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer.

Det er den foreløpige konklusjonen til Havforskningsinstituttet i forbindelse med den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk.

– Førstegangsutvandret sjøørret på 20–30 gram ble ofte funnet med mange titalls lakselus på finnene og på kroppen. I mange tilfeller er det mer enn 100 lakselus på hvert individ, sier Rune Nilsen ved Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Senioringeniør Rune Nilsen ved Havforskningsinstituttet leder den nasjonale overvåkningen av lakselus på villfisk.

Selv om det oftest er unge larvestadier av lakselus, resulterer det store antallet i ødelagte finner og åpne sår på huden til fisken.

Luseproblemet, som stammer fra oppdrettsanleggene, er en av hovedårsakene til at regjeringen har begrenset veksten i lakseproduksjonen i deler av landet.

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran i juni.

Kan være dødelig

Forsøk har vist at hos små laksefisk vil mer enn 0,1 lakselus per gram kroppsvekt hos fisken, gir begynnende problemer. Mer enn 0,3 lus per gram kroppsvekt kan være dødelig.

– Siden sjøørret i naturen har muligheten til å oppsøke ferskvann, et miljø som lakselusen ikke tåler, vet vi ikke sikkert om de høye lusetallene vi observerer på sjøørret resulterer i dødelighet. Det er likevel tydelig at de ikke kan tilbringe lang tid i fjordene uten å få problemer med lakselus, sier Nilsen.

De høyeste nivåene av lakselus på sjøørret er foreløpig registrert fra Boknafjorden til Nordfjord, men overvåkningen på sjøørret fortsetter på flere steder i Sør-Norge samtidig med at den starter opp videre nordover i landet utover i juni og juli.

Les også

Den norske villaksen rødlistes: Oppdrettslaks og lus er de største truslene

Bedre for villaksen

For villaksen er situasjonen noe bedre, ifølge instituttet.

– Av de fem fjordområdene som er undersøkt, er det også i år Sognefjorden som kommer verst ut, sier Nilsen.

Også i Hardanger er det en god del lus, men noe mindre enn i 2021. I Boknafjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden ble det funnet lite lus på de fleste, men antallet undersøkte fisk er foreløpig lavt.

Grunnen til at det er så store forskjeller mellom laks og sjøørret dreier seg om bevegelsesmønsteret.

– Mens postsmolt av villaksen svømmer fort gjennom fjorden og ut i havet når den har blitt stor nok til å forlate elvene, oppholder sjøørreten seg i fjordene og langs kysten i større deler av året. Her ligger også oppdrettsanleggene som lusene kommer fra, sier Nilsen.

Endelig rapport kommer i løpet av høsten.

Les også

Klimaendring kan doble lakselus og hindre oppdrettsvekst

Havforskningsinstituttet: Over halvparten av observert sjøørret på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer
Publisert:
Gå til e24.no