Norway Royal Salmon med solid oppsving i tredje kvartal

Lakseselskapet Norway Royal Salmon leverer litt svakere enn ventet, men beholder årsguiding. Neste år økes slaktemålet til 51.500 tonn.

LAKSEOPPDRETTEREN Norway Royal Salmon presenterer resultater for tredje kvartal.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer et driftsresultat før justeringer (operasjonell ebit) på 89 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 35 millioner kroner på samme tid i fjor.

På forhånd var det ventet 95 millioner kroner, ifølge tall fra TDN Infront.

– Det er gledelig at vi i dette kvartalet har lavere produksjonskostnader og høyere priser enn tilsvarende kvartal i fjor, sier konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke i børsmeldingen.

– Samtidig er operasjonell ebit påvirket av høye engangskostnader knyttet til NTS sitt pliktige bud på selskapet, samt hendelser hos eksterne smoltleverandør som har medført at NRS måtte destruere smolt, tilføyer han.

Budkampen om selskapet ble avgjort i slutten av august, da NTS sikret seg aksjemajoriteten i kamp med konkurrenten Salmar.

Verdijustering på fisken trakk ned med 19 millioner kroner i kvartalet, mens det på samme tid i fjor var et motsatt effekt på 111 millioner.

Totalt endte resultat etter skatt på 56 millioner kroner, ned fra 147 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Venter å slakte mer neste år

NRS slaktet 11.265 tonn i kvartalet, i tråd med en tidligere oppdatering.

I fjerde kvartal ventes det høyere produksjonskostnader i Norge, og noe lavere kostnader på Island.

Klaus Hatlebrekke er midlertidig sjef i NRS.

Selskapets slaktemål for hele 2021 på 48.000 tonn er uendret. Det ventes 36.500 tonn i Norge og 11.500 fra Island. Dette er en økning på 20 prosent i Norge og 55 prosent på Island sammenlignet med 2020.

For 2022 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 51.500 tonn, hvorav 38.500 tonn i Norge og 13.000 tonn på Island.

NRS verdsettes til 7,7 milliarder kroner på Oslo Børs etter et fall på nær 20 prosent hittil i år.

Her finner du tallene
Les på E24+

Havdirektør mener oppdrettsnæringen må skjerpe seg før den kan vokse

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Laks
 2. Regnskap og resultater
 3. Oppdrettsnæring
 4. Norway Royal Salmon
 5. NTS
 6. Island

Flere artikler

 1. Bakkafrost skuffer med kraftig fall i tredje kvartal

 2. Salmar vil betale ut over to milliarder i utbytte

 3. Salmar leverte svakere enn ventet - faller på børs

 4. Salmar dobler driftsresultatet i første kvartal

 5. Mowi øker driftsresultat mindre enn ventet i fjerde kvartal