Proteksjonisme på norsk sokkel?

Norge er et av de land som vil bli rammet hardest av de proteksjonistiske tendensene vi nå ser utvikle seg i mange deler av verden, skriver Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Sjømannsorganisasjonene har tatt til orde for at det skal gjelde norske lønns- og arbeidsvilkår for alle skip på norsk sokkel. Samtidig har Industri Energi lansert en kampanje for at det de kaller «flerbruksfartøy» skal underlegges norsk arbeidsmiljølov. Selv om forslagene har forskjellige utgangspunkt og berører forskjellige temaer, har de til felles at de vil svekke norsk sokkels konkurransedyktighet og neppe skape flere norske arbeidsplasser.

Les hele saken med abonnement