Ny rapport: Utslippene fra skipsfarten må i null innen 2050

Å halvere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050 er ikke tilstrekkelig for å nå målene i Parisavtalen, ifølge en fersk rapport fra Norsk klimastiftelse.

Både rederier og bransjeforeninger kritiseres for å ha for lave klimaambisjoner i en ny rapport fra Norsk klimastiftelse som tar for seg klimautfordringene tilknyttet skipsfart.

Les hele saken med abonnement