Salmar trekker kjøp av økt kapasitet: – Ikke forsvarlig

På grunn av forslaget om økt skatt på oppdrett, opphever Salmar kjøpet av lisens for økt produksjon til en pris på 245 millioner kroner.

STORE KONSEKVENSER: Lakseselskapene frykter store konsekvenser hvis skatteforslaget til regjeringen blir vedtatt. Bildet viser Salmar-grunnlegger Gustav Witzøe.
Publisert:

SalMar kjøpte tidligere i år lisens til å øke kapasiteten med 1.223 tonn laks for 244,6 millioner kroner, men velger nå å oppheve kjøpet.

Kjøpet ble gjort som en del av kapasitetsjusteringen i trafikklyssystemetTrafikklyssystemet regulerer hvor mye vekst oppdretterne kan ha, mht. hvordan lakselus påvirker villaksen.

Opphevingen skjer etter regjeringens forslag om grunnrenteskatt på oppdrett i sjø.

– Dette har skapt en situasjon som gjør at selskapet ikke finner det forsvarlig å betale det nevnte vederlaget, skriver selskapet.

Salmar slaktet 32.400 tonn laks bare i andre kvartal, og forventningen for hele året er 175.000 tonn i Norge, vel å merke før skatteforslaget.

Les på E24+

Lakseaksjeraset bærer all mulig preg av å være overdrevet

Store konsekvenser

– Hvis forslagene skulle bli vedtatt, vil det få store konsekvenser for selskapets investeringsbeslutninger og kapitalallokering fremover, heter det videre i meldingen fra Salmar.

Salmar peker på at forslagene innebærer at staten erverver 40 prosent av alle kontantstrømmene i selskapet, og at de andre eiernes andel blir tilsvarende redusert.

– Dette kommer til uttrykk ved at den totale skatten for havbruksselskaper i Norge øker fra 22 til 62 prosent, skriver lakseselskapet.

Verdien av sjømatselskapene på Oslo Børs falt med milliarder etter forslaget.

Ny auksjon i oktober

Regjeringen utsatte tidligere auksjonen av produksjonskapasitet til etter statsbudsjettet.

Etter onsdagens forslag ga regjeringen også selskapene mulighet til å si ifra seg økt kapasitet kjøpt til fastpris tidligere i år.

«Selv om utformingen ikke er endelig avgjort, kan forslaget påvirke aktørene sin verdsettelse av produksjonskapasitet», meddelte fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

«Ny informasjon om rammevilkår kan gjøre at flere aktører ønsker å delta i auksjonen 12. oktober. Derfor åpner vi auksjonspåmeldingen og forlenger fristen for registrering til 6. oktober», het det videre i meldingen fra regjeringen.

Ved en feil skrev vi i bildeteksten at Witzøe er sjef i Salmar, men han har gått av. Linda Litlekalsøy Aase er sjef nå. Feilen ble rettet kl. 13. Vi beklager!

Les også

LES OGSÅ: Et politisk råtassgrep

Publisert:
Gå til e24.no