Venter sterke laksepriser etter ny knekk for Norges «rival»

Fallende produksjon i Chile og nye forbrukstrender gjør at lakseoppdretterne venter et nytt gullrush. Analyseselskapet Kontali ser flere likhetstrekk med forrige prisboom i 2016.

LAKSETALLKNUSER: Analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse tror lakseoppdretterne står foran en periode med svært gode priser for fisken sin.
Publisert: Publisert:

– Slik vi kjenner dynamikken i markedet, står vi på terskelen til en periode som trolig vil gi høye laksepriser, sier Ragnar Nystøyl, analysesjef i Kontali, til E24.

Laks er i drivet på Oslo Børs om dagen. Sjømatindeksen er opp 11 prosent på to uker, og flere aksjer har nådd historiske toppnivåer.

Oppturen kommer i takt med at investorene spekulerer i en kraftig økning i selskapenes inntjening, drevet av høyere laksepriser.

En sentral forklaring er at produksjonen i Chile, verdens nest største eksportør etter Norge, ventes å falle med hele 15 prosent i 2021.

Sist gang Chiles produksjon falt så dramatisk var i 2016, da et utbrudd av giftige alger tok livet av enorme mengder fisk, og sendte spotprisen på laks opp med hele 50 prosent.

– Sammenligningen med 2016 er naturlig, spesielt for Chiles del, for man skal helt tilbake til det året for å finne et så lavt biomassenivå som vi nå estimerer for atlantisk laks, sier Nystøyl.

Tar laksen med seg hjem

«I mine 20 år i industrien har jeg aldri sett sterkere utsikter for høye laksepriser enn nå. Spenn setebeltene!».

Johan Andreassen, sjef og gründer i børsnoterte Atlantic Sapphire, annonserte sin ståltro på markedet på Twitter for litt over to uker siden.

In my 20 years in the industry I have never seen a stronger outlook for high salmon prices than now. Buckle up!

Atlantic Sapphire bygger det som blir verdens største landbaserte produksjonsanlegg for laks i Miami, med en planlagt produksjonskapasitet på 220.000 tonn innen 2031.

I en e-post til E24 utdyper Andreassen hvorfor han ser så positivt på fremtiden.

Han viser blant annet til at næringen det siste året har vært preget av både relativt høy tilbudsvekst og covid-stengte restauranter og hoteller, som i kombinasjon har lagt press på lakseprisen.

Les også

Sjefen hausset markedet før emisjon - kjøper ikke aksjer selv

«Men som en konsekvens av dette har konsumet av laks blitt flyttet til dagligvare og online-salg, og det gjør at vi nå kommer ut av pandemien med et restaurantsegment som forventes å blomstre kraftig opp. Samtidig går vi inn i en periode med negativ tilbudsvekst, som er en cocktail som taler for høye laksepriser», skriver Andreassen.

POSITIV: Atlantic Sapphire og adm. direktør Johan Andreassen (t.v.), her med en kollega, bygger verdens største landbaserte lakseanlegg utenfor Miami.

Han ser tegn til at nye markeder for den røde fisken har etablert seg, og at folk er blitt mer komfortable med å spise laks hjemme.

«Produktutviklingen mot å tilby produkter som er enkle å tilberede har vært sterk. Jeg tror at folks vaner har endret seg for alltid, og vi kan legge til grunn en permanent økt etterspørsel fra hjemmekonsum», skriver Andreassen.

Tror på nytt «historisk» toppnivå

I 2020 ble det produsert rekordhøye 2,44 millioner tonn atlantisk laks globalt (angitt i såkalt sløyd vekt), hvorav 1,23 millioner tonn fra Norge og 0,7 millioner tonn fra Chile.

Mens Norges produksjon forventes å vokse videre med vel syv prosent i 2021, estimerer Kontali at Chiles volum vil falle til rett under 600.000 tonn.

Det største relative fallet vil komme i andre halvår, med en forventet produksjon nesten 25 prosent lavere enn i samme periode året før.

Nystøyl trekker frem tre sentrale faktorer til Chiles nedtur:

1. Strengere reguleringer har redusert næringens vekstpotensial på kort sikt.

2. Lav lønnsomhet de siste årene har ført til at oppdretterne nedskalerer produksjonen.

3. En ny algeoppblomstring langs kysten våren 2021 har tatt livet av mye fisk som var tiltenkt slakting i andre halvår.

NY ALGDEDØD: Chilenske oppdrettere rammes ofte av lokale oppblomstringer av giftige alger. Bildet viser et rammet anlegg i Los Lagos-regionen i april 2021.

Til tross for likhetstrekkene med 2016, peker Nystøyl på en viktig forskjell fra dagens situasjon.

For fem år siden falt nemlig også Norges produksjon, som følge av store problemer med å håndtere lakselus.

Det bidro til å sende den globale produksjonen ned med over seks prosent i 2016. For 2021 venter Kontali en vekst i det totale slaktevolumet på rundt to prosent.

Les også

Fosser inn i laksebransjen: Kjøper tallknusere fra Kristiansund

Samtidig ble en god del fisk lagt på fryselager i fjor, og dette gir potensiale for en total tilbudsvekst på 4–5 prosent, ifølge Kontali.

– Med en sterk volumvekst sett i årets fire første måneder, er likevel rundt 90 prosent av mulig volumvekst i år allerede realisert, sier Nystøyl, og legger til:

– Dermed tror jeg vi kan si at vi sjelden har sett et statusbilde som såpass entydig indikerer gode priser de neste 6–12 månedene.

Andreassen i Atlantic Sapphire tror at lakseprisen kan etablere seg på et nytt, historisk toppnivå, slik man så tilbake i 2016.

«Jeg har ikke noen formening om hvor høyt det skal, men vi går nok inn i en periode med høyere laksepriser enn hva vi har sett historisk», skriver Andreassen.

Han påpeker at det vil ta tid å få opp tilbudssiden, da reguleringer og biologiske utfordringer i de store lakseproduserende landene «bare øker og øker».

«Samtidig vil eventuell tilbudsvekst fra landbaserte og lukkede systemer ta lengre tid enn folk flest tror», skriver Andreassen.

Publisert: