Kjempesmell for laksemilliardær Inge Berg - får tommelen ned for prestisjeprosjekt

Nordlaks og Inge Berg fikk 13 utviklingstillatelser av myndighetene til å realisere verdens største lakseoppdrettsanlegg. Nå har Fiskeridirektoratet avslått selskapets søknad om konvertering til ordinære tillatelser.

TILBAKESLAG: For Nordlaks-gründer Inge Berg, her ombord på Havfarmen sammen med datteren Therese i juni 2020.
 • Lage Bøhren
 • Harald Hoff
Publisert:

Fiskeridirektoratet har avslått Nordlaks Oppdrett sin søknad om konvertering av de 13 utviklingstillatelsene tildelt til realisering av det flytende oppdrettsskipet Havfarm 1.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektoratet fredag.

Årsaken som oppgis er at direktoratet har «kommet til at prosjektet ikke har oppfylt de fastsatte målkriteriene».

Vedtaket er et enormt tilbakeslag for Nordlaks og gründer Inge Berg, som så langt har investert et milliardbeløp i prosjektet, i forventning om at utviklingstillatelsene kunne bli konvertert til ordinære tillatelser på sikt.

Både Nordlaks og Inge Berg sier til E24 at de ikke vil gi noen kommentar på dette tidspunktet.

Les også

Raser mot kjemikaliebruk på Havfarmen: – Spiller russisk rulett

«For tidlig å konkludere»

Ordningen med utviklingstillatelser ble lansert av norske myndigheter i 2016.

Hensikten var å dele ut slike tillatelser gratis til oppdrettere som ville investere i nye, kapitalkrevende teknologiprosjekter for å løse næringens miljøutfordringer.

Med totalt 21 tillatelser var det ingen oppdrettere som fikk en større enkelttildeling enn Nordlaks og Havfarmen-prosjektet.

13 av tillatelsene er knyttet til den første av flere planlagte Havfarmer, og ble levert fra Yantai-verftet i Kina sommeren 2020.

Den gigantiske konstruksjonen er 385 meter lang og 59,5 meter bred, og har kostet nærmere én milliard kroner.

VERDENS STØRSTE: Havfarmen er verdens største anlegg for lakseoppdrett.

Nøkkelen for god prosjektøkonomi ligger imidlertid i muligheten til å konvertere utviklingstillatelsene til ordinære tillatelser, slik konkurrenten Salmar har fått til med sin havmerd Ocean Farm.

Det åpner nemlig for å anvende den aktuelle konsesjonsmassen på samtlige Nordlaks-anlegg, i stedet for å være bundet utelukkende til Havfarmen.

«For tidlig å konkludere»

I brevet fra Fiskeridirektoratet kommer det frem at avslaget er begrunnet med manglende data om fiskens biologiske prestasjon.

«Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det ikke er gjennomført et tilstrekkelig antall utsett med lang nok varighet til at målingene som inngår i samtlige av de fire arbeidspakkene i dokumentasjonsprogrammet har blitt utført og har gitt resultater som er egnet til å gjøre en evaluering av prosjektet», heter det blant annet i brevet.

Fiskeridirektoratet mener, i motsetning til Nordlaks, at det er for tidlig å konkludere med at prosjektet har vært vellykket, basert på de foreliggende resultatene.

«Vi mener imidlertid heller ikke at man på nåværende tidspunkt kan konkludere med det motsatte», heter det i brevet.

Utviklingstillatelser deles ut for en periode på 15 år før de utløper.

Nordlaks har dermed fortsatt 11 år på å overbevise Fiskeridirektoratet om at prosjektet er liv laga, og dermed få konvertert dem til ordinære, evigvarende tillatelser.

Nordlaks må i så fall betale et konverteringsvederlag på ti millioner per tillatelse.

Som E24 nylig omtalte, verdsettes ordinære laksetillatelser til opp mot 300 millioner kroner på det åpne markedet.

For Nordlaks og dets 21 utviklingstillatelser står det dermed verdier for opp mot 6,3 milliarder kroner på spill.

Les også

Lakseverdier for opp mot 140 mrd. utenfor børs: – Vil ikke sitte i Monaco og telle penger

Peker på høy dødelighet

I fjor høst ble Havfarmen fylt med 2,3 millioner fisk.

Til sammenligning inneholder en tradisjonell oppdrettsmerd opp mot 200.000 laks.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt brev at dødeligheten har holdt seg stabil og høy i alle burene utover i 2021, der bur 3-6 har hatt den høyeste dødeligheten med et gjennomsnitt på om lag 25 prosent.

For alle burene oppgis den akkumulerte dødeligheten til om lag 19 prosent.

Fra desember i fjor til mars i år har fiskevelferden blitt vurdert som «nedsatt og dårlig» for deler av fisken i anlegget, ifølge veterinærtjenesten Akerblå.

«Det var på dette tidspunktet høy dødelighet i flere merder og dødeligheten hadde vært høy over lang tid. Disse vurderingene er gjort med bakgrunn i observasjoner og diagnoser som medfører sterkt nedsatt allmenntilstand og høyt dødelighetsnivå», heter det i brevet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oppdrettsnæring
 2. Fiskeridirektoratet
 3. Nordlaks

Flere artikler

 1. Nordlaks vil klage etter kjempesmell: – Har gjort det vi skal

 2. Oppdretter risikerer milliardsmell på omstridt satsing

 3. Kjempet mot vindkraft i hyttekommunen – kan få saken på eget bord

 4. Venter sterke laksepriser etter ny knekk for Norges «rival»

 5. Betalt innhold

  Gjeldsoffer fikk brev fra ministeren om at saken var løst. Det var ikke Nav enig i.