Aker og Salmar i partnerskap om lakseoppdrett til havs

Partene tar sikte på å notere Salmar Aker Ocean på børs innen ett til to år.

Publisert:

Salmar og Aker inngår et strategisk partnerskap for å etablere et globalt selskap for lakseoppdrett til havs, ifølge en melding fra selskapene.

Salmar og Aker vil på sikt eie henholdsvis 66,6 prosent og 33,4 prosent av Salmar Aker Ocean.

Salmars nåværende interesser innen havbasert oppdrett vil inngå i det nye selskapet. Aker vil i tre transjer bidra med opptil 1,65 milliarder kroner i kontantbidrag.

– Sammen kan vi ta det neste teknologiske spranget for havoppdrett, og vi har en global ambisjon, sier Salmar-sjef Gustav Witzøe.

Selskapet vil i utgangspunktet satse på etablering av oppdrettsanlegg i norske farvann, men på lengre sikt vil SalMar Aker Ocean søke vekst også i internasjonale markeder.

Olav Andreas Ervik vil lede selskapet som administrerende direktør og styret vil bestå av seks medlemmer, inkludert Gustav Witzøe, Atle Eide, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

Les også

Salmar skuffer med fall i driftsresultatet: – Ikke godt nok

Skal børsnoteres

– Vi tror at vi sammen kan ta et neste steg i utviklingen av havbruk, ved å bruke teknologi og våre felles industrielle evner for å ivareta havet, fiskevelferd og fremme bærekraftig vekst, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, i meldingen.

Formell etablering av det nye selskapet er underlagt vanlige betingelser, og forventes gjennomført i løpet av første kvartal 2022. Partene tar sikte på å notere SalMar Aker Ocean på en relevant børs innen ett til to år.

Salmar Ocean har utviklet Smart Fish Farm-teknologien basert på sin første oppdrettsfarm til havs, Ocean Farm 1, med en ambisjon om å bygge en serie enheter for lakseoppdrett til havs.

For ytterligere å akselerere veksten vil partene umiddelbart starte et prosjekt for å utvikle en neste generasjons semi offshore-enhet, med sikte på å nå en investeringsbeslutning for en ny produksjonsenhet så snart som mulig.

SalMar Aker Ocean vil søke om godkjenning for lokasjoner og offshore lisenser, i første omgang i norsk økonomisk sone.

Ocean Farm 1 til Salmar, verdens første oppdrettsanlegg til havs.

Aker har også forsøkt tidligere

Aker har også tidligere forsøkt seg på et teknologisamarbeid om lakseoppdrett til havs, men da med Norway Royal Salmon, som Salmar nå er i budkamp om å kjøpe.

Dette prosjektet strandet imidlertid i 2018, da myndighetene bare tildelte halvparten så stor kapasitet som Aker og Norway Royal Salmon ønsket seg.

Les på E24+

Slik bygget Gustav Witzøe milliardformuen

SalMar vil presentere sine resultater for andre kvartal klokken 12 i Trondheim og på webcast. Her vil også representanter for begge selskaper – Gustav Witzøe, Leif Inge Nordhammer, Olav Andreas Ervik, Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen – gi en felles presentasjon av samarbeidsplanene.

Lakseoppdretteren er det nest største sjømatselskapet på Oslo Børs, med en markedsverdi på 68 milliarder kroner. Milliardæren Gustav Witzøe og familien eier 51 prosent av Salmar-aksjene.

Her finner du meldingen
Les også

Salmar med laksevisjoner til havs for opptil 15 milliarder

Publisert: