Salmar dobler driftsresultatet i første kvartal

Norges nest største lakseoppdretter leverte svakere enn ventet i første kvartal, og opprettholder slaktemålet for 2022.

REKORDHØYE LAKSEPRISER: Storeier og grunnlegger av Salmar, Gustav Witzøe, kan glede seg over rekordhøye laksepriser.
Publisert:

Salmar øker det operasjonelle driftsresultatet til 1,26 milliarder kroner i første kvartal.

På forhånd var det ventet en økning til 1,34 milliarder kroner fra 627 millioner i samme kvartal 2021, ifølge Infront TDN Direkt.

– Rekordhøye laksepriser har også bidratt til det sterke resultatet, den gjeldende markedssituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet Salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter, sier Salmar-sjef Linda Litlekalsøy Aase, som er helt fersk i stillingen.

– Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, tilføyer hun.

Salmar omsatte for 4,68 milliarder kroner i kvartalet, mot ventet 4,48 milliarder, og opp fra 3,18 milliarder på samme tid året før.

Venter tilsvarende kostnader i andre kvartal

Totalt slaktet Salmar 45.000 tonn i første kvartal, noe som gir et operasjonelt driftsresultat på 28,02 kroner per kilo, opp fra 17,02 på samme tid i fjor.

Salmar opprettholder slaktemålet for 2022 på 175.000 tonn i Norge, 16.000 tonn på Island og 46.000 tonn i Skottland.

– Salmar er optimistisk med tanke på fremtiden for akvakulturnæringen og forventer at det totale utbudet av laks vil være på samme nivå i 2022 som i 2021, heter det i meldingen.

Selskapet venter tilsvarende kostnadsnivå, lavere slaktevolum og en kontraktsandel på rundt 60 prosent i andre kvartal 2022. Kontraktsandelen i andre kvartal er høyere enn normalt som følge av lavere slaktevolum.

Krig og inflasjonspress

Salmar påpeker at krigen i Ukraina skaper økt usikkerhet og inflasjonspress på råvarer til fiskefôr, blant annet fordi landet er en stor produsent av jordbruksprodukter.

Med sterke partnerskap med fôrselgere, regner Salmar imidlertid med å være godt rustet til å takle situasjonen.

Luftromsbegrensninger over Russland har også redusert luftfraktskapasitet til de asiatiske markedene, noe som skaper logistiske utfordringer.

I tillegg kan økningen i energiprisene indirekte påvirke andre kostnadselementer i Salmars verdikjede, som transport og pakking.

Salmar har ingen virksomhet eller verdier i Russland, Hviterussland eller Ukraina, og har ikke solgt laks til de to førstnevnte landene de siste årene, og kun marginale volumer til Ukraina.

– Med krigen i Ukraina vil usikkerheten sannsynligvis forbli konstant i lang tid, skriver selskapet.

Salmar påpeker at med sanksjonene så kan det bli nødvendig å flytte noen volumer fra andre lakseoppdrettere, og at dette kan påvirke tilbudet av laks inn i noen markeder.

Salmar har også donert 160.000 måltider med laks som distribueres ut til mennesker som lider i Ukraina.

Lakseoppdretteren er det nest største sjømatselskapet på Oslo Børs, med en markedsverdi på over 83 milliarder kroner etter en oppgang på nær 17 prosent så langt i år. Største eier er Witzøe-familien.

Les også

Mowi deler ut over en milliard kroner i utbytte

Publisert:
Gå til e24.no