Fiskeoppdretterne

Klimaendring kan doble lakselus og hindre oppdrettsvekst

– Dette er en tidlig advarsel. For å sikre bærekraftig vekst, må det tenkes nytt, sier havforsker.

LAKSELUSPROBLEMET kan dobles med en temperaturøkning på to prosent, som er en realistisk klimaendring, sier forsker Anne Sandvik ved Havforskningsinstituttet.
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Havforskningsinstituttet advarer nå om at det kan bli vanskeligere å drive bærekraftig oppdrett i et fremtidig varmere klima.

– Det er ikke urealistisk at havtemperaturen stiger med to grader. Det vil kunne doble smittepresset fra lakselus, sier havforsker Anne Sandvik til E24.

Anne Sandvik

Det var NRK som først hadde saken.

Lakselus har lenge vært et dyrt problem for oppdrettsnæringen. I flere områder har lus så stor negativ effekt på villfisken at myndighetene har bestemt at oppdrettsnæringen ikke får øke produksjonen.

Når vannet i sjøen blir varmere, klekkes det flere luselarver, de utvikler seg raskere til det smittsomme stadiet der de fester seg til laksen, og flere vil overleve fram til dette stadiet. Lusa sin evne til å feste seg på fisken øker også med høyere temperatur.

Les på E24+

MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025

Tidlig advarsel

Sandvik peker på at forrige ukes rapport fra FNs klimapanel viser at disse endringene allerede er i gang.

– At lusepresset vil øke er en tidlig advarsel, sier hun.

Regjeringen bruker et trafikklyssystem for å regulere veksten i oppdrettsnæringen. Er påvirkning fra lakselus på vill laks under en viss grense, «farges» området grønt og lakseoppdretterne gis adgang til vekst. Det kommer nye farger mot slutten av 2021.

– Klimaendringene vil gjøre det vanskeligere å holde seg i grønt område. For å få til bærekraftig vekst må man derfor tenke nytt.

Sandvik er klar over at det i næringen er stort fokus på å bekjempe lakselusa, men påpeker at det kan være vanskelig for alle å ta inn over seg klimaendringene vi nå står overfor.

– Omstrukturering for å tåle klimaendringer kan være både dyr og vanskelig, men det er noe man må ha i bakhodet nå. Bærekraftig vekst fremover krever tett samarbeid mellom næring, forskning og forvaltning, sier hun.

Les også

Fluefisker Johan H. Andresen eier oppdrettsaksjer for over to milliarder: Ber næringen ta grep for å redde villaksen

– Trives ikke i varmere vann

Sandvik understreker også at hun i den aktuelle forskningsrapporten kun har tatt for seg klimaendringenes effekt på lakselus.

I tillegg kan økt sjøtemperatur også være negativt for laksen. Det relativt kalde vannet vi har i Norge, er et naturgitt fordel. Laksen trives best i 12–15 grader. Blir det varmere (rundt 20 grader) i vannet, kan det føre til at det blir vanskeligere å drive oppdrett lenger sør og på Vestlandet.

Mer ekstremvær er en annen følge av klimaendringene, som også vil kunne ramme laksenæringen.

Les også

Fiskeridirektoratet trekker tillatelser etter brudd på vilkår om lakselusnivå

NRK: Varmere klima gir mer lakselusForskningsrapporten finner du her
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fiskeoppdretterne
 2. Lakselus
 3. Havforskningsinstituttet
 4. Oppdrettsnæring
 5. Laks
 6. Klimaendringer
 7. Bærekraft

Flere artikler

 1. Lakselus fra oppdrett truer sjøørret: – I mange tilfeller er det mer enn 100 lus på hver

 2. Ministeren om egen utredning av nullutslippskrav: – Ikke aktuell politikk

 3. Regjeringen vurderer krav om nullutslipp av lus fra oppdrett

 4. Regjeringen vil gi mer bærekraftig vekst i lakseoppdrett

 5. Betalt innhold

  Forskere plasserte laksemerden på 15 meters dyp. Der fikk fisken fred for lusen.