Full strid mellom EU og Norge om torskekvote

Norge sier det er uakseptabelt at EU har fastsatt egne fiskekvoter i fiskerivernsonen ved Svalbard.

Norge aksepterer ikke at EU har gitt seg selv kvoter til å fiske i farvannet rundt Svalbard.
  • Jenny-Linn Lohne
  • Håkon Kvam Lyngstad
  • NTB
  • Hanne Hattrem
Publisert:

EU har gitt seg selv en kvote på 28.431 tonn torsk i sonen. Det ser Norge svært alvorlig på, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

– Norge protesterer mot EUs ensidige kvotefastsettelse. Dette er helt uakseptabel opptreden. Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og det er bare Norge som kan tildele EU fiskekvoter i området. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være ulovlig og vil bli håndhevet av Kystvakten på alminnelig måte, sier statsråden.

Torsdag møtte han EUs fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius.

Norge har tildelt EU en kvote på 17.885 tonn. Historiske tall for britisk fiske ved Svalbard danner ikke lenger grunnlag for EUs kvoter etter at britene gikk ut av unionen.

Mangler avtale

EU, Storbritannia og Norge forhandler for tiden om fiskeriavtaler for 2021. De vil fastsette kvoter for felles bestander og avgjøre spørsmål om adgang til hverandres fiskerisoner og kvotebytte. Ingebrigtsen og Sinkevicius var enige om at det må bli fortgang i disse forhandlingene.

I januar ble norske fiskebåter utestengt fra britiske farvann, da avtalene ikke var på plass.

Les også

Full strid mellom EU og Norge om torskekvote

Etter at Storbritannia ved årsskiftet gikk ut av EUs indre marked, finnes det ikke lenger en fiskeriavtale mellom Norge og Storbritannia. Fiskebåter fra de to landene får derfor ikke fiske i hverandres farvann.

– For første gang på 40 år går vi inn i årlige fiskeriforhandlinger som en uavhengig kystnasjon, sa Storbritannias fiskeriminister Victoria Prentis ifølge Daily Express i januar i år. Hun sa da at britene tar grep for å sikre bærekraftig fiske i sine farvann.

«We’re in charge now!» skrev den britiske avisen Daily Express, som åpenbart mente det nå var britene som skulle bestemme i fiskerispørsmålet.

Brexit

En rammeavtale kom på plass i september, og åpnet for at Norge og Storbritannia kan forhandle med hverandre om fiske i hverandres soner, og bytte av kvoter. Forhandlingen mellom de tre partene – Norge, Storbritannia og EU – pågår altså fremdeles.

Geir Ulfstein ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet ved Universitetet i Oslo gir fiskeriministeren rett i at dette er opp til Norge å avgjøre.

– Så kan EU ha en oppfatning av hvilken kvote de har krav på. Men det er Norge som bestemmer og det er Norge som håndhever dette, sier han til VG

Han sier at dette kan føre til episoder når partene møtes ute på havet og at EU leverer inn en protest.

– Dette er en følge av brexit og EU-kvotene. Her kreves det at EU og Storbritannia blir enige. Men det er Norge som bestemmer, det er det ingen tvil om.

Fiskerinæringen: Full støtte

- Fiskerne og fiskerinæringens syn er at statsråden ved sin holdning søker å ivareta norske interesser. Vi støtter både det juridiske grunnlaget og hvordan ministeren mener det skal håndteres på. Jeg vil ikke gå nærmere inn på det juridiske fundamentet, men fra næringen og fiskerne får han full oppslutning, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen.

Norges Fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, både arbeidstakere og arbeidsgivere, såvel som enkeltmannsforetak.

- Hvordan vil EU-kvoten påvirke den norske fiskerinæringen?

- Det er mulig den vil gi redusert inntjening, men hovedpoenget er at EU utfordrer norsk fortolkning av hvilke rettigheter og plikter Norge har. EUs fortolkning av rettigheter, strider mot Norges oppfatning. Det er norske myndigheter som må forklare den juridiske siden, sier Otto Gregussen.

Også Sjømatbedriftene støtter Norge mot EU.

Administrende direktør Robert Eriksson ber fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen være tøff i klypa.

– Det er totalt uakseptabelt at EU har tatt seg selv til rette og gitt seg økte kvoter i området rundt Svalbard. Kvotene er det Norge som bestemmer. Denne saken bare bekrefter viktigheten av forhandlingene mellom Norge, Storbritannia og EU må intensiveres, skriver Eriksson.

Sjømatbedriftene er en politisk uavhengig arbeids- og næringsorganisasjon som organiserer alle ledd i den norske sjømatnæringen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Norske fiskebåter utestengt fra britiske farvann

  2. Norge enig med Storbritannia og EU om fiskeriavtaler

  3. Sammenbrudd i fiskeriforhandlingene med Storbritannia

  4. Slik er avtalen mellom EU og Storbritannia

  5. Kaller fiskeriministerens utspill «svært naivt»: – Torsken venter ikke på at grensen åpnes