FHI: Mindre bruk av legemidler i fiskeoppdrett

Antall tonn laksefisk som er behandlet med kjemiske avlusningsmidler var ti prosent lavere i 2022 enn i 2021, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto
  • NTB
Publisert: Publisert:

Bruken av midler mot lakselus har variert mye de siste ti årene. I perioden 2010 til 2015 var det utbredt bruk av lakselusmidler på grunn av økende forekomst av resistens hos lakselusa mot de ulike midlene.

– At bruken av midler mot lakselus de siste årene har vært lavere skyldes at bekjempelsen er dreid mot fjerning av parasittene med andre metoder som for eksempel bruk av rensefisk, varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning, opplyser Veterinærinstituttet.

Medikamentfrie bekjempelsesmetoder står nå for den største andelen behandlinger mot lakselus.

Publisert: