Vedum vil ikke innfri SVs laksekrav: – Problematisk å justere satsen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sender et stikk i retning SV, og sier det vil være spesielt problematisk å justere satsen på lakseskatten. Venstres Ane Breivik er positiv, og åpner for forhandlinger.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil ha en lakseskatt som står seg over flere stortingsperioder. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Under pressekonferansen i går presenterte regjeringen sitt justerte forslag til lakseskatt.

Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig på at han ønsker et bredt forlik på Stortinget. Det kan bli krevende, for regjeringens samarbeidsparti SV ønsker en strammere lakseskatt, mens Høyre avviser skatten helt.

I spørretimen på Stortinget stiller Ane Breivik, som sitter i finanskomiteen for Venstre, spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Hun lurte på om han kan garantere at satsen ikke blir forhandlet opp på et senere tidspunkt i ordinære budsjettrunder.

– Med en skattesats på 35 prosent får du fradrag når du gjør investeringer i den såkalte sjøfasen. Derfor vil det være spesielt problematisk å justere skattesatsen opp og ned, sier finansministeren.

Langt unna SV-krav

Skattesatsen på 35 prosent som ble foreslått av regjeringen er lavere enn SV sitt krav om en skattesats på 48 prosent. Kari Elisabeth Kaski har omtalt det nye forslaget som et «skritt i feil retning», men sa samtidig at partiet er klare til å forhandle.

Høyre avviser grunnrenteskatten som er lagt frem av regjeringen, og ønsker å reversere den dersom det blir en maktovertagelse i 2025.

– Det er veldig vanskelig å se at Høyre og regjeringen vil bli enige, sa nestleder i Høyre, Henrik Asheim til E24 tirsdag.

Vedum sier videre at staten med dette forslaget vil ta et medansvar for at selskapene investerer, ved at de får skattefradrag på investeringene. Samtidig tar også staten en større gevinst når selskapene tjener godt.

– Det er styrken med denne skatteformen, men det gjør også at det er en skatteform der man ikke bør endre skattesatser, og at den bør være mest mulig forutsigbar og stå seg over flere stortingsperioder, sier han.

Les også

SV «ser frem til å forhandle» om regjeringens skatteforslag: – Et skritt i feil retning

Venstre åpner for forhandlinger

Ane Breivik sier til E24 at det er viktig at finansministeren vil garantere forutsigbarhet og stabilitet på lang sikt, og at hun synes finansministeren i dag beveger seg litt i riktig retning.

– Hvordan tolker du finansministerens svar i spørretimen i dag?

– Jeg tolker dette til dels som positive signaler. Det er viktig at det samlede skattetrykket for næringen ikke blir for høyt. Dersom regjeringen vil be oss opp til dans er det viktig at tangoen eller dansen deres ikke undergraver det initiativet, sier hun.

Stortingsrepresentanten sier svaret til Vedum kom litt overraskende på, men i positiv forstand.

– Hvis regjeringen er interessert i å forhandle med et parti som ikke har lyst på dramatiske økninger i skatten, så er det nok i deres interesse å henvende seg til oss. For vår del så må vi være trygge på at det vi forhandler frem ikke blir rasert av SV og Kirsti Bergstø i budsjettforhandlingen til høsten, sier hun.

Breivik sier at partiet må ha garantier for det Venstre eventuelt blir enige med regjeringen om, slik at det ikke blir nullet ut i senere forhandlinger med SV.

– Er det et alternativ for dere å være med på et forlik uten Høyre, og vil det være et poeng hvis Høyre uansett ønsker å reversere skatten i 2025?

– Når regjeringen inviterer til et forlik, så regner vi med at det i så fall bør være bredest mulig, slik at vi alle kan samle oss om prinsipper for beskatning. Og dersom vi skal inngå i dette, så vil vi jo gjerne også ha Høyre med på det, sier Breivik.

Publisert: