Vil forlenge tankskips levetid ved å lage vann

Nå jaktes det på fremtidssmarte investorer som ser at tankskip kan gjenbrukes for å lage vann av kloakk.

EnviroNor vil forlenge skips levetid med ombygging til renseanlegg for vannproduksjon. Slik kan avløpsvann gjenbrukes til samfunnsnyttige formål som industrivann, drikkevann eller vann til landbruksformål.

Les hele saken med abonnement