Hav og sjømat

Lakseprisen kraftig opp til ny rekord

23.02.22