Internasjonal økonomi

Høyeste inflasjon i eurosonens historie

30.11.21