NORSK ØKONOMI

Bankene har bare 500 kroner per innbygger i kontanter

13.01.21