PRIVATØKONOMI

Fastrentene stiger kraftig: Geir Brunsvik går ut av én fastrente for å binde på nytt.

16.03.21