Bijan Mossavar-Rahmani styreleder i DNO på Pareto-konferansen

Foto: Brian Cliff Olguin E24
Kommentar

Det store verdsettelsesrabatten i DNO vil neppe vare evig

DNO er kanskje den oljeaksjen som kan stige mest ved et passe stort oljefunn i Nordsjøen.

Sett i forhold til DNOs oljereserver og løpende inntjening, er aksjen lavere priset enn andre oljeaksjer.