Widerøe varsler at de vurderer å kutte flyruter

Stor skuffelse i Widerøe etter at regjeringen la frem statsbudsjettet.

Publisert:

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe skriver i en pressemelding at til tross for at flypassasjeravgiften differensieres noe i statsbudsjettet, er dette langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i Distrikts-Norge.

– Vi vil nå gå igjennom vårt tilbud og vurdere hvilke ruter som må reduseres samt hvilke destinasjoner som vil kuttes fra Widerøe-kartet, skriver Nilsen.

Dette etter at det mandag formiddag ble offentlig kjent at regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2019 å endre på flyseteavgiften.

I stedet for en fast avgift på 83 kroner for hver passasjer, som er satsen i 2018, legger finansminister Siv Jensen nå opp til at avgiften skal se forskjellig ut avhengig av hvor langt passasjerene reiser.

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer», heter det i forslaget til neste års statsbudsjett.

Kan være et første steg

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener at endringen i flypassasjeravgiften kan være første steg mot at regjeringen vrir den mer mot flyreisens distanse, som kan medføre at avgiften kan reduseres i årene fremover for reiser innen Norge og Europa.

– Dette vil regjeringen kompenser med økning i avgiften for flyreiser utenfor Europa, for at endringene forblir proveny nøytrale, det vil si at staten skal ta inn 2 milliarder årlig uansett, sier Elnæs til E24.

Han mener at en slik endring vil være positiv for flyselskapene som flyr innenlands.

– En slik endring vil være positiv for flyselskapene som flyr innenlands og øke konkurransen på flyruter mellom Europa og Norge, som vil gi bedre rutetilbud og konkurransedyktige billettpriser, sier Elnæs.

han mener at det er fornuft i at regjeringen har valgt å differensiere flypassasjeravgiften basert på reisedistanse.

Det foreslås en reduksjon fra 84,- til 75,- på flyreiser innenlands (mva. tilkommer) og innen Europa (mva. fritatt).

– Det er et steg i riktig retning, sier Elnæs.

Les også

Endrer flyseteavgiften: Settes opp til 200 kroner for lange flyginger

Ekstremt skuffet

Informasjonssjef Catharina Solli mener at flypassasjeravgiften etter endringen fremdeles er urettferdig differensiert.

– Vi er ekstremt skuffet. Omsetningen i 2017 ble halvert sammenlignet med året før. Vi kan ikke drive slik over tid. Allerede fra 13. august måtte vi redusere kommersielle ruter i Lofoten, sier Solli til E24.

Hun viser til at de siden da har ventet på hva regjeringen vil foreslå å gjøre med flypassasjeravgiften i statsbudsjettet.

– Dette vil dessverre få konsekvenser for det flytilbudet Widerøe er i stand til å levere, sier Solli.

Hun understreker at det er kommersielle ruter som vurderes kuttet og at når det gjelder anbudsruter, vil disse ikke påvirkes.

Legger begrensninger for selskapenes prising

Derimot øker avgiften for flyreiser utenfor Europa, fra 83 kroner til 200 kroner per person.

– Endringene er på linje med hva vi ser i andre land som har denne type avgifter, det vil si at avgiften øker i henhold til reisedistanse, sier Elnæs.

Han viser til at flyselskapene og spesielt lavprisselskapene er lite glade for denne type avgifter som legger begrensninger for selskapenes prising av flybilletter.

– Det er ikke gode nyheter for Norwegian som ønsker å øke sin produksjon av lavpris langdistanse fra Norge. Nå må Kjos & co. ta inn 200 kroner i avgift på toppen av billettprisene til Thailand og USA, sier Elnæs.

Han mener at det kan legge en demper på interessen for å øke kapasiteten fra Norge og heller flytte den til København Kastrup hvor det ikke er noen passasjeravgift.

Elnæs trekker frem at denne type avgift ikke reduserer klimautslipp fra fly, da flykapasitet ikke settes på bakken men flyttes til andre markeder og utslippene fra fly påvirker globalt og ikke lokalt.

– En bedre modell for å redusere utslipp i norsk luftrom ville være å gi incentiver til flyselskap som benytter de nyeste flyene og motorer som bruker mindre drivstoff og slipper ut lavere mengder av klimagasser enn eldre fly, sier Elnæs.

I dag er det ingen differensiering på Avinors flyplasser om det benyttes nye eller gamle fly, samme skatter og avgifter betales.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om