Tysklands finansminister enig med Trump-topp: – Euroen er for svak

Tysklands finansminister skylder på Den europeiske sentralbanken etter eurokritikk fra Trump-leiren.

SVARER PÅ KRITIKK: Wolfgang Schäuble mener ESBs pengepolitikk er for løs for Tyskland.
Publisert:

– Eurokursen er for svak for Tyskland, og Den europeiske sentralbankens ekspansive pengepolitikk har styrket den tyske økonomiens eksportoverskudd.

Det sier Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, i et intervju gjengitt av Reuters.

Kommentaren kommer som et svar på Peter Navarros utspill tidligere denne uken. Lederen for Donald Trumps nasjonale handelsråd mener at Tyskland benytter en «grovt underpriset» euro for å «utnytte» både USA og de andre EU-medlemmene, skriver Financial Times.

– ESB må føre en pengepolitikk som fungerer for Europa som helhet, sier finansministeren.

– Den er for løs for Tyskland.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har også svart på Navarros utspill.

På en pressekonferanse i Stockholm sa hun at Tyskland alltid har «støttet en uavhengig europeisk sentralbank», og at de ikke vil utøve noe som helst innflytelse over ESB.

Les også

Disse valutaene trues av Trump

Skylder på Draghi

Tysklands finansminister mener eurokursen «strengt tatt» er for lav for Tysklands konkurranseposisjon.

– Da ESB-sjef Mario Draghi begynte å føre den ekspansive pengepolitikken fortalte jeg ham at han ville drive Tysklands eksportoverskudd opp, sier han.

Schäuble forteller at han egentlig hadde lovet å ikke kritisere politikken offentlig.

– Men nå vil jeg ikke bli kritisert for konsekvensene av dette.

EU består av mange land, men har bare én sentralbank. ESB har ansvar for eurosonen som helhet, og legge ikke vekt på utviklingen til ett enkelt land. En konsekvens av dette er at beslutninger om rentesetting og kvantitative lettelser vil treffe ulikt avhengig av den økonomiske situasjonen hvert av landene befinner seg i.

Og det som gjør nettopp denne oppgaven så vanskelig er at landene er så ulike.

– En kan spørre seg om det er ESB som har feil politikk eller om det er euroen som er feil, sier valutaanalytiker i Nordea, Ole Håkon Eek-Nielsen, til E24.

Når det er sagt skal det også nevnes at Tyskland står for omtrent en tredel av verdiskapningen i EU.

Les også

Japan slår tilbake mot nytt valutaangrep fra Trump

Fordel overfor handelspartnere

Navarro uttalte at en svak euro er som en «implisitt tysk mark» som gir Tyskland en stor fordel overfor handelspartnerne.

I tillegg uttalte han at Tyskland etter deres syn er en av de største hindringene for å få til den amerikanske handelsavtalen med EU, kjent som TTIP.

Kritikere har hevdet at Berlin har utnyttet svakheten i resten av eurosonen, som har ført til at euroen har holdt seg lavere enn andre regionale valutaer, som den sveitsiske franc. Dette har gjort at tysk eksport er billigere i blant annet kinesiske og amerikanske markeder.

En en svak valuta gjør at man får mer igjen for hver vare og tjeneste landet eksporterer.

Tyskland har et stort handelsoverskudd med USA og store deler av eurosonen. Dette har skapt hodebry i Brussel og Washington i flere år, hvorav begge hovedstedene oppfordrer Berlin til å stimulere den innenlandske etterspørselen og få økonomien i balanse.

KRITISK TIL KRITIKKEN: Valutaanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea mener kritikken fra Trump-toppen mot Tyskland vitner om manglende innsikt i hvordan markedet fungerer.

Blir for enkelt

Ole Håkon Eek-Nielsen mener det ikke er noe særlig hold i kritikken fra Trump-toppen.

– Det blir veldig enkelt å si at Tyskland utnytter situasjonen, for da er det jo hele eurosamarbeidet du angriper.

Eek-Nielsen presiserer at USA kom seg bedre ut av finanskrisen enn det Europa gjort, slik at pengepolitikken deres er langt mer normalisert til dags dato.

Les også

Trumps dollarhodepine

– Europa er en viktig handelspartner for USA og vica versa. Hvis du skal ha en sterk dollar må du ha svak euro. Det har stemt fint, fordi EU har ligget langt bak, sier valutaeksperten.

– Men hvis du som amerikaner mener dette er dårlig, så mener du også at det er dumt at dollaren er sterk.

Eek-Nielsen tror heller ikke det er helt urimelig av Tyskland å «skylde på ESB» for eksportoverskuddet. Hadde de ikke hatt så stimulativ politikk, ville euroen vært sterkere. Men politikken er som kjent ikke myntet på Tyskland.

– Jeg tror det bunner i at Tyskland har hatt stor nytte av valutasamarbeidet, sier Eek-Nielsen.

Han mener likevel at den tidligere kritikken mot Tysklands stramme finanspolitikk ikke er helt urimelig.

– Det de kunne ha gjort da var å ha et større offentlig underskudd, som ville stimulert til høyere lønnsvekst. Det ville vært fornuftig, men det er ikke sikkert at euroen ville blitt noe sterkere av det.

Les også

Trump har gjort meksikansk peso «great again»

Les også

Dette kan gi økt splid i den europeiske pengepolitikken

Les også

Trump i gang med å reversere Obamas finansreform

Publisert: