Storbritannia: Hever renten for første gang på ti år

Den britiske sentralbanken reverserer brexit-kuttet.

TAR GREP: Bank of England hever styringsrenten.
Publisert:

Bank of England (BoE) har i dag besluttet å heve styringsrenten til 0,50 prosent.

Hevingen er den første siden 2007 – året da den første iPhone-modellen ble lansert og Microsoft introduserte Windows Vista i privatmarkedet.

Beslutningen er langt fra uventet. Ifølge Bloomberg var sannsynligheten for en heving nærmere 90 prosent, og 48 av 59 økonomer så for seg et rentehopp.

Sist gang Bank of England rørte renten, var etter brexit-avstemningen i fjor høst. Den ble da senket til 0,25 prosent.

Under dagens møte kom man for øvrig til enighet om å holde beholdningen av selskapspapirer uendret på 10 milliarder pund og beholdningen av statsobligasjoner uendret på 435 milliarder pund.

– Det har gått overraskende bra i britisk økonomi, og det er hovedårsaken til at sentralbanken tar bort stimlansen man ga rett etter brexit-avstemningen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets

Pundet svekkes

Pundet svekket seg rundt ti øre mot kronen umiddelbart etter rentebeslutningen. Et pund koster i skrivende stund 10,66 kroner.

Bruce ser ikke logikken i valutabevegelsen.

– Det er litt merkelig at pundet svekkes så mye, sier han.

Nordea Markets ventet, sammen med flere andre prognosemakere, at sentralbanken ikke ville signalisere flere rentehevinger.

Sentralbanken signaliserte imidlertid ytterligere to rentehevinger før 2020 er over.

– Ved forrige rentemøte sa de at de mente markedet hadde priset inn for lite, men nå sier den at den er mer happy med prisingen. Det kan være at det ble oppfattet som litt soft, sier han.

Høyere rente, og forventning om høyere rente, betyr isolert sett sterkere valuta.

PUND-FALL: Det britiske pundet svekket seg betydelig etter rentebeslutningen torsdag.

Brexit-forhandlinger viktigst

– Hevingen kommer i en tid der britisk økonomi faktisk viser tegn til å bremse litt opp.

Ser du noen risikoer ved denne hevingen?

– Nei, den største risikoen, det som kommer til å telle for Storbritannia, er hvordan forhandlingene med EU går, og hvordan rammebetingelsene blir for britisk næringsliv. En renteendring betyr ikke all verden. Hovedpoenget er at økonomien ikke har fått det sjokket man fryktet.

– Den største risikoen ved rentebeslutningen var om det ville gi en kraftig styrking av pundet, men det har ikke skjedd, sier Bruce.

To dissidenter

Ifølge rentereferatet fra det aktuelle møtet stemte syv medlemmer av rentekomiteen for å heve renten, mens to stemte for uendret rente. De to som ikke støttet hevingen var visesentralbanksjef David Ramsden og sir Jonathan Stephen Cunliffe.

Saken fortsetter under bildet ...

STRAMMER TIL: Sentralbanksjef Mark Carney.

Det signaliseres altså ytterligere to hevinger innen utgangen av 2020. Sentralbanken tror da at inflasjonen vil bevege seg nærmere målet på to prosent i samme periode.

«Inflasjonsbanen indikerer at det er behov for flere hevinger for at inflasjonen skal komme helt ned til målet. Samtidig sier BoE at videre oppgang vil bli svært gradvis og begrenset. De to som stemte imot mente at det foreløpig er for svake indikasjoner på at de innenlandske kostnadene, spesielt lønnsveksten, er på vei opp», oppsummerer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i en kommentar.

Ved forrige rentemøte, i august, skrev sentralbanken at «pengepolitikken kan måtte strammes inn i større grad over anslagsperioden enn de nåværende markedsforventningene».

Denne formuleringen er nå tatt ut, hvilket kan være bidragsytende til at pundet svekker seg på dagens avgjørelse.

Justerer ned anslag

I den vedlagte inflasjonsrapporten, som også er sluppet torsdag, justerer Bank of England ned sine vekstanslag noe.

Prognosene for britisk vekst, målt ved øyrikets brutto nasjonalprodukt, lyder nå på 1,5 prosent, ned fra 1,75 prosent i august. Anslaget for 2018 er på 1,7 prosent, hvilket er en nedjustering på 0,1 prosentpoeng.

Anslaget for 2019 og 2020 er begge på 1,7 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om