Norges forhandlinger med britene skyter fart

Storbritannia og EFTA-landene i EØS, blant dem Norge, er enige om å øke tempoet i forhandlingene om en ny handelsavtale og andre avtaler etter Brexit.

Norge og Storbritannia forhandler blant annet om en ny fiskeriavtale.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I et nytt notat opplyser den britiske regjeringen at EFTA-landene i EØS (Norge, Island og Liechtenstein) og Storbritannia er blitt enige om å øke tempoet i forhandlingene gjennom sommeren, med en ambisjon om å bli enige om en rekke avtaler både innen handel, men også på andre områder.

Målet er at avtalene skal være på plass innen Storbritannia trer ut av EUs indre marked til nyttår.

– Partene er åpne for å diskutere en rekke områder, enten samlet, eller som bilaterale avtaler, heter det i notatet.

Les på E24+

Det er spesielt én gründer som imponerer næringsminister Iselin Nybø

Mer enn frihandelsavtale

Det understrekes at samtalene ikke begrenser seg til spørsmålet om en frihandelsavtale. Blant annet trekkes områder som trygd- og velferdssamarbeid, sikkerhet, mobilitet, transport, utdanning, forskning, sivilrett og energi fram.

Dette kommer i tillegg til fiskeriforhandlingene, som allerede er kommet langt mellom Norge og Storbritannia, ifølge notatet.

– Enkelte av disse områdene vil bli prioritert for å bli enige før overgangsperioden går ut, heter det.

Perioden går ut ved årsskiftet.

UD koordinerer

Fra Norges side er det Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for forhandlingene. Næringsdepartementet har ansvar for handelsavtalen, mens andre departementer holder tak i de forhandlingene som faller inn under deres ansvarsområde.

I forrige uke kunngjorde den norske regjeringen sine hovedmål for forhandlingene. Samtidig dempet næringsminister Iselin Nybø (V) forventningene noe.

Selv om man fra norsk side har høye ambisjoner for frihandelsavtalen, så tror ikke Nybø den vil gå like gode betingelser som dem Norge i dag har gjennom EØS-avtalen.

Hun understreket at en viktig prioritering for Norge er at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som det EUs bedrifter får.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norge
  2. Brexit
  3. EØS
  4. Storbritannia

Flere artikler

  1. Brexit-avtale løper snart ut: – Norsk næringsliv må forberede seg på nye handelshindringer

  2. Nå skal Norges mest omfattende frihandelsavtale undertegnes

  3. Regjeringen: Inngår historisk frihandelsavtale med Storbritannia

  4. Eriksen Søreide om brexit-avtalen: Kan ikke erstatte EØS

  5. Sp om frihandelsavtale med britene: – Vi har ikke en ost å gi dem!