Hvordan millioner av fat iransk olje i kinesiske havner kan presse oljeprisen ned

Millioner av fat iransk olje settes på lager i kinesiske havner. Dermed bygges det opp et enormt lager av råolje på dørterskelen til verdens største kjøper.

Illustrasjonsbilde

Raheb Homavandi Reuters