Yara, Hydro og Equinor: Slik reagerer børskjempene på Ukraina-krisen

Equinor, Yara og Norsk Hydro påvirkes av Ukraina-krisen, mulige sanksjoner mot Russland og uro i råvaremarkedene. – Vil kunne påvirke aluminiumsprisen, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

Det er uro i flere råvaremarkeder etter en eskalering i Ukraina-konflikten. Dette er et bilde fra et av Hydros mange produksjonsanlegg, her fra enheten for ekstruderte løsninger.
Publisert: Publisert:

Prisen på olje, gass og råvarer som aluminium har steget mye i det siste, og en opptrapping av konflikten rundt Ukraina skaper ny uro i markedene.

Sanksjoner mot Russland vil potensielt kunne skape ytterligere uro. Tysklands leder Olaf Scholz sa tirsdag at godkjenningen av det russiske gassrøret North Stream 2 er satt på vent. Hvis russisk gasseksport til Europa holder seg lav, kan det også føre til at strømprisene holder seg høye.

Uroen får følger for flere store norske selskaper, som Equinor, en av Europas største gassleverandører og en stor oljeprodusent, Yara som er storleverandør av gjødsel og en av Europas største industrielle gasskjøpere, og Norsk Hydro som blant annet produserer aluminium og er storforbruker av strøm og gass.

– Vi har ingen operasjon i Ukraina, og ingen ansatte eller virksomhet der, og vi har heller ingen stor handel mot Ukraina. Men det er klart, hvis det kommer sanksjoner mot Russland så vil det kunne påvirke aluminiumsmarkedet, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim til E24.

– Russland er jo en stor produsent av aluminiummetall, og av alumina. Det vil kunne påvirke aluminiumsprisen ved at det blir et enda strammere marked, sier hun.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Frykter mer krevende energimarked

Det er mer global kapasitet på produksjon av alumina enn på ferdig aluminium, så eventuelle sanksjoner mot Russland vil kanskje ikke ha stor effekt på alumina som på aluminium, påpeker Hydro-sjefen.

– Men så har du også hele energisituasjonen hvis det blir sanksjoner på gass og den type ting, som vil kunne gjøre at vi ser et enda mer krevende energimarked enn det vi allerede ser, sier Aasheim.

– Hvis det blir en vedvarende situasjon med dyr gass og kraft i tillegg til at andre råvarer har steget i kostnader, hvordan vurderer du det?

– Hvis aluminiumsmarkedet blir enda strammere, så vil jo det slå ut i aluminiumsprisen, sånn sett vil det telle positivt på inntektssiden. Så har du gassprisen og energimarkedet, her har vi sikret oss på primærsiden, selv om gassprisen påvirker resultatene nedstrøms, sier Aasheim.

– For Hydro totalt vil nok inntektssiden være høyere enn kostnadssiden, isolert sett. Men for verden så er det jo absolutt ikke noe vi ønsker å se, en krig i Europa og følgene av det, sier hun.

Dyrere metaller, olje og gass

I det siste har prisene på energi og mange råvarer steget mye:

  • Prisen på aluminium har steget mye det siste året, og ligger nå på godt over 3.000 dollar tonnet. Det har bidratt til rekordsterke resultater i Hydro, senest i fjerde kvartal
  • Oljeprisen har også vært stigende i lang tid, og nærmer seg nå 100 dollar fatet. Equinor-aksjen var tirsdag oppe i tidenes høyeste nivå på 288 kroner, nær en dobling fra starten av fjoråret, og selskapets børsverdi var oppe i godt 900 milliarder kroner
  • Gassprisen i Europa steg noe tirsdag, og ligger fortsatt godt over vanlige nivåer selv om den har avtatt fra rekordnivåene i vinter. For Equinor bidro høye gasspriser til knallresultat i fjerde kvartal, mens gasskjøper Yara venter 14 milliarder kroner i økt gassregning i første halvår

Yara frykter for matsikkerheten

Gjødselprodusenten Yara fikk umiddelbart en smell da gassprisene steg i høst, og valgte å stenge ned en god del ammoniakkproduksjon i en periode. Naturgass er en sentral innsatsfaktor i produksjonen. Men også gjødselprisene har steget mye, og produksjonen er i gang igjen.

Yara har flere ganger advart mot risiko for mangel på matvarer og dyrere mat. Prishoppet på energi bidrar nemlig til prishopp på gjødsel. Det kan føre til at bønder begrenser avlingene sine, som potensielt kan føre til lav matproduksjon og dyrere mat for vanlige forbrukere.

– Høye priser og stor volatilitet i gassmarkedet fortsetter å være en utfordring for gjødselbransjen i Europa, en situasjon som igjen påvirker den globale matsikkerheten negativt. Situasjonen fremover vil avhenge av markedsutviklingen, spesielt for ammoniakk globalt og naturgass i Europa, skriver kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal i Yara i en e-post til E24.

Yara håper også at konflikten i Ukraina løser seg.

– Vi er som alle andre svært bekymret for den alvorlige situasjonen, og håper først og fremst at partene kommer frem til en fredelig løsning, skriver Nordal.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal i Yara.
Les også

Equinor: – Situasjonen er bekymringsfull

– Bekymringsfull utvikling

Equinor-talsmann Ola Morten Aanestad sier at selskapet er bekymret for utviklingen i Ukraina-konflikten.

– En opptrapping av konflikten i Ukraina vil kunne få store konsekvenser for verdensøkonomien og energimarkedene, som allerede er under stort press. Dette er selvfølgelig en veldig bekymringsfull utvikling, vi hadde håpet på en diplomatisk løsning på konflikten, sier Aanestad til E24.

67 prosent statseide Equinor påvirkes ikke bare av situasjonen i olje- og gassmarkedene. Equinor har også prosjekter i Russland som potensielt kan rammes hvis andre land innfører sanksjoner mot landet. Blant disse er North Komsomolskoye i Vest-Sibir, et felles prosjekt med Rosneft.

– Vårt fokus er på de ansatte i Russland og deres sikkerhet. Vi har vært i Russland i 30 år og jobber med flere prosjekter der. Nå har vi tett dialog med myndighetene for å finne ut hvordan vi skal håndtere situasjonen, inkludert eventuelle sanksjoner som måtte komme, sier han.

Equinor-talsmann Ola Morten Aanestad.
Publisert: