Yellen hever renten

Den amerikanske sentralbanken hever renten med 0,25 prosentpoeng og opprettholder anslaget for én til renteheving i år.

NY BESLUTNING: Federal Reserve-sjef Janet Yellen hever renten.
  • Ingvild Sagmoen
  • Karl Wig
Publisert:

Onsdag avsluttet Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), sitt to dager lange rentemøte.

Det var på forhånd ventet at Fed ville heve renten på dette møtet. Markedet hadde priset inn nær 100 prosent sannsynlighet for en renteheving nå.

Markedet fikk rett. Fed hever renten med 0,25 prosentpoeng til intervallet 1-1,25 prosent. Sentralbanken begrunner hevingen med at arbeidsmarkedet har styrket seg og økonomisk aktivitet har tatt seg gradvis opp så langt i år.

Fed forventer at inflasjonen, som har vært overraskende svak på de siste tre målingene, vil stabilisere seg rundt inflasjonsmålet på to prosent på mellomlang sikt.

De siste inflasjonstallene ble offentliggjort så sent som tidligere onsdag, og viste en årsvekst på 1,7 prosent – mot tidligere i år å ha ligget på 2,3 prosent.

I en pressemelding skriver Fed-komiteen at de følger nøye med på inflasjonen og hvordan den vil utvikle seg fremover.

– Som forventet

De videre renteanslagene, det såkalte «dot-plot», indikerer en renteheving til i år, og tre i 2018. Det er likt med anslagene som sentralbanken kom med i mars.

– De satte opp renten som forventet, og rentebanen er også nær uendret, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

– Normaliseringen av rentene kommer til å fortsette omtrent slik Fed har sagt, fordi arbeidsledigheten nå har kommet ned i et område som vil gi høyere lønnsvekst, og dermed høyere inflasjon lengre frem i tid, sier han.

Både rentebeslutningen, vurderingen av økonomien og prognosene var i tråd med forventningene hos DNB Markets.

– Fed ser ikke ut til å ha lagt noe særlig vekt på at inflasjonen har avtatt i det siste. Det viktige er at arbeidsmarkedet har strammet seg til, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i en kommenar.

Når Fed peker mot ny renteheving i september, er det også i tråd med DNB Markets sine prognoser, påpeker han.

Åtte medlemmer i Fed-komiteen stemte for en renteøkning nå. Et medlem stemte i mot.

Under forrige rentemøte i mai holdt sentralbanksjef Janet Yellen renten uendret i intervallet mellom 0,75 prosent og 1 prosent. Sist gang Fed hevet renten var i mars.

Planlegger å redusere balansen

På forhånd var det knyttet spenning til hvorvidt Fed nå ville legge frem en plan for nedtrapping av balansen på 4,500 millioner dollar.

I en pressemelding skriver Fed at de ser for seg å begynne en nedtrapping i løpet av året og legger frem noen punkter for hvordan de ser for seg å gjøre det. De skriver imidlertid ikke noe om tidspunktet de ser for seg nedtrappingen skal starte.

Ifølge økonomer Marketwatch har snakket med, er det sannsynlig at sentralbanken vil annonsere nedtrappingen på møtet i september.

Mange håpet at Fed ville gi detaljer rundt planen for balansen, som hvor mye og hvor snart og i hvilket tempo nedtrappingen vil foregå, påpeker sjefsstrateg JJ Kinahan ved TD Ameritrade overfor Marketwatch.

– Men Fed er vag, og sier bare at reduksjonen vil foregå gradvis og begynne en gang dette året. De har gitt seg selv et stort handlingsrom til å redusere balansen slik de selv mener passer, sier Kinahan.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Den amerikanske sentralbank (Fed)

Flere artikler

  1. Yellen holder renten uendret - vil redusere balansen «relativt snart»

  2. «Alle» venter renteheving fra den amerikanske sentralbanken

  3. Sjeføkonom: – Spenningen handler om «dot-plot»-et

  4. Inflasjon viktigste tema i Feds vakuummøte:
    – Markedet tror Fed tar feil

  5. Nå vil Yellen selge unna