Draghi holder rentene uendret

Den europeiske sentralbanken gjør ingen endringer i rentenivået, og beholder ordlyden om verdipapirkjøpsprogrammet.

I ILDEN: Sentralbanksjefen Mario Draghi avholder torsdag pressekonferanse i forbindelse med rentemøtet i Den europeiske sentralbanken.
Rentemøter i ESB
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Den europeiske sentralbanken (ESB) holder som ventet rentenivået uendret.

Dette betyr at innskuddsrenten i sentralbanken fortsatt er minus 0,40 prosent, mens refirenten er på null.

Det var liten usikkerhet om dette i forkant av rentemøtet, men en viss forventning om at Draghi og co. skulle justere ordlyden knyttet til sentralbankens verdipapirkjøpsprogram – de såkalte kvantitative lettelsene (QE).

Fortsetter kjøpene

I takt med bedring i eurosonelandenes økonomi, virker det på det rene at støttekjøpene vil oppheve. I oktober i fjor ble den månedlige kjøpesummen redusert til 30 fra 60 milliarder euro, men det har samtidig blitt slått fast at programmet vil fortsette minst til utgangen september i år.

Rentene skal ligge på det nåværende nivået lenge, og i en god periode utover avslutningen av de kvantitative lettelsene.

Tilsvarende kommunikasjon kom også fra sentralbanken i dag. Det står følgende om avslutningen av QE i den ferske pressemeldingen:

«(...) til utgangen av september 2018, eller utover dette, dersom det er nødvendig, og uansett til styret ser vedvarende justering i inflasjonsprognosene som er i tråd med dets inflasjonsmål».

Venter på prispress

Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag sier Draghi at sentralbanken har observert robust fart i den europeiske økonomien, med et sterkt syklisk momentum, mindre «slakk» og bedre kapasitetsutnyttelse.

De venter imidlertid fremdeles på at prisene skal komme opp.

– Et visst nivå av stimulerende tiltak er nødvendig for at inflasjonspresset fortsatt skal bygge støtte for inflasjonsnivået på mellomlang sikt, sier Draghi.

Det er var noen forhåpninger til at Draghi skal kommentere euroen, som har styrket seg ikke ubetydelig siden det forrige rentemøtet. Under pressekonferansen erkjenner Draghi at volatilitet (svingninger) i valutamarkedet er en kilde til usikkerhet som krever oppmerksomhet.

Euroen har styrket seg mens Draghi snakker, og har brutt nivået på 1,25 mot dollaren.

OPP: Grafen viser utviklingen i euroen mot dollar i dag. Rentebeslutningen til ESB ble lagt frem klokken 13.45, mens pressekonferansen startet tre kvarter senere.
Les også

Holder renten uendret

Les også

Riksbanksjefen stanser seddelpressen

Les også

USAs sentralbank hever renten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøter i ESB

Flere artikler

  1. Draghi fjerner setning om krisepakke: – Et viktig steg

  2. Tror Draghi kan komme til å skuffe markedet

  3. Usikkerhet før dagens rentemøte i Europa: – Klart vi er i tvil

  4. Draghi overså råd om å droppe ny runde med pengetrykking

  5. Kraftig u-sving for euroen etter Draghi-show