Krasjer sakte ut av EU: Dette er brexit-scenarioene

EU-utmeldingen 29. mars er faretruende nærme for britene, som ikke makter å samle seg om en vei videre for brexit.

HODEPINE: Theresa May virker ikke å få flertall i parlamentet for avtaleutkastet hun har fremforhandlet med EU.

Foto: Jessica Taylor AFP
  • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert: Publisert:

Denne uken har parlamentet brukt på å debattere brexit – tilsynelatende uten å komme noen vei. Statsminister Theresa May ikke virker å få flertall for overgangsavtalen hun har fremforhandlet med EU, mens EU gir klart uttrykk for at de ikke er åpne for reforhandlinger.

Statsministeren er beskyldt for å hale ut tiden for å presse parlamentet til å godta hennes avtaleutkast.

Den muligheten er nå fjernet, etter at Underhuset denne uken vedtok en lovtillegg, som gjør at May må legge frem et nytt alternativ senest tre dager etter avstemming i parlamentet.

Les også

May: Demokratiet i fare dersom Brexit-avtalen ikke godkjennes

– Det er sannsynlighetsovervekt for at May ikke får gjennomslag for avtaleutkastet, fordi både Labour og hennes eget partis brexit-tilhengere er imot avtalen, sier professor i moderne europeisk historie ved NTNU, Kristian Steinnes.

«No deal», ny folkeavstemning eller utsatt frist for utmelding virker derfor som stadig mer sannsynlige scenarioer for britene.

– Britene kan også trekke seg fra brexit-saken og forbli i EU, men det er lite sannsynlig. Situasjonen er helt uavklart, sier Steinnes.

Her kommer en oversikt over hva disse veiene innebærer:

Les også

NHOs årskonferanse: Næringsministeren sier at Norge ruster seg for alle tenkelige brexit-scenarioer

«No deal»

«No deal» innebærer enkelt sagt at Storbritannia bryter ut av EU uten en ny handelsavtale.

Britenes handel med EU-området vil da trolig falle under tariffene til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Fallet i verdiskapning ved en hard brexit kan ifølge IMF bli seks prosent av BNP, sammenlignet med et scenario der landet forblir i EU.

Les også

Toppene på NHOs årskonferanse: Her er våre Brexit-planer

– De økonomiske konsekvensene dersom Storbritannia bryter helt med EU blir store for særlig britene, men også for EU. Dessuten er det flertall i parlamentet mot å forlate EU uten en avtale. Men hvis de ikke kommer til enighet om et alternativ til Mays plan, krasjer Storbritannia ut uten en avtale, sier Steinnes.

Å melde seg inn i EØS eller få en lignende avtale er nevnt, men dette upopulært hos både de som vil bli og de som vil forlate EU. Det er heller ikke sikkert at EU eller de andre EØS-landene vil gå med på en slik avtale.

Ny folkeavstemning

Remain-siden, altså de som ønsker å forbli i EU, argumenterer for at britene burde ha en ny folkeavstemning om EU-medlemskap.

Argumentene deres er det knappe flertallet på 51 prosent for å forlate EU under folkeavstemningen i 2016, at det var uklart hva en utmelding av EU innebar da folk gikk til stemmeurnene og endret stemning i befolkningen.

Les også

Brexit-usikkerhet rammer britisk økonomi

Signalene fra parlamentet er at det er høyst tvilsom at en ny folkeavstemning får flertall. May har også tidligere uttalt at det ikke er aktuelt med en ny folkeavstemning.

– Det kan virke uheldig med en ny folkeavstemning, dersom det fremstår som at den avholdes fordi politikerne mener forrige avstemning ga feil svar, sier Steinnes.

Den siste meningsmålingen fra YouGov, som ble avholdt i slutten av november, viser at 47 prosent av de spurte ville forbli i EU og at 39 prosent ville forlate unionen.

– Disse målingene er usikre, og det er ingen garanti for at en ny avstemning vil gi et nytt resultat.

NYVALG: Under en tale torsdag sa Labour-leder Jeremy Corbyn at et nyvalg til parlamentet er en måte å løse låsingen som har oppstått. De konservative har ikke ytret ønske om det samme.

Foto: Oli Scarff AFP

Utsatt frist

29. mars begynner å komme faretruende nærme for britene, og det er ingen klar løsning i sikte.

– Å få en avtale er viktig for både Storbritannia og EU. Skal britene få en utsettelse må de trolig be om dette for en kortere periode og legge inn løfter om å gjøre noe konkret, som en ny folkeavstemning eller et nytt parlamentsvalg. Britene sier at de ikke vil be om utsettelse, men jeg ser på det som et mulig scenario i stedet for en "no deal", sier Steinnes.

Les også

May ber parlamentarikerne støtte brexit-avtalen

Labour-leder Jeremy Corbyn uttalte torsdag at et nyvalg til parlamentet er en løsning som må vurderes, for å låse opp den fastlåste situasjonen.

Med svært kort tid igjen til Storbritannia etter planen skal forlate EU 29. mars, så er Steinnes usikker på hvor mye britene egentlig rekker få gjort.

– Skal de holde et nytt parlamentsvalg eller ha en ny folkeavstemning, så må de be om utsettelse. Resultatet neste tirsdag blir interessant, avslutter han.

Les også

Britiske økonomer tror det går «dårlig eller fryktelig dårlig»

Kilder: The Guardian, BBC og YouGov.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Brexit
  2. Theresa May
  3. Storbritannia
  4. EU

Flere artikler

  1. May til parlamentet: Utelukker ikke brexit uten avtale

  2. May og Juncker enige om brexit-endringer

  3. Brexit-kaoset: Sånn kan veien videre bli

  4. Underhuset sa nei til Labours brexitplan

  5. May gikk på nederlag – pundet bykser opp