Carney etter første britiske rentekutt på syv år: – Jeg er ikke fan av negative renter

Styringsrentene i Vesten faller mot null og forbi. Den britiske sentralbanksjefen gir klart uttrykk for hva han mener om negative renter.

SENTRALBANKSJEF: Mark Carney i Bank of England meddelte torsdag verdens finansmarkeder beslutningen om å kutte den britiske styringsrenten fra 0,50 til 0,25 prosent.

Foto: Dylan Martinez AFP
Publisert:,

– For å være klar. Potensialet for denne økonomien og dets implikasjoner for jobber, reallønninger og velferd ligger ikke i hendene på pengepolitiske beslutningstagere.

Ordene tilhører Mark Carney, den britiske sentralbanksjefen.

– Vi kan ikke på kort tid gjøre opp for de økonomiske konsekvensene av et større strukturelt sjokk, sier han i forbindelse med at han torsdag besluttet å senke den britiske styringsrenten for første gang på syv år.

– Vi er ganske klare på at gulvet er over null

Og det skjer i en tid der styringsrentene verden over er på vei mot og forbi null.

– Jeg er ikke fan av negative renter. Vi ser de negative konsekvensene gjennom det finansielle systemet og i andre jurisdiksjoner, uttaler Carney.

I de aller fleste vestlige økonomier er styringsrentene én prosent eller lavere. Blant nasjonene som har negative styringsrenter er, foruten alle eurolandene, Japan, Danmark, Sverige og Sveits.

– Vi har andre alternativer til å bidra med stimulanser hvis det er behov for mer stimulans. Så vi trenger ikke gå til det [negative renter] som en siste utvei, vi er ganske klare på at den effektive lave grensen for rentene er et positivt tall, sier Carney.

– Vi lever i en tid med betydelig usikkerhet

På spørsmål fra en av BBCs journalister om det er noe vits for ham å sette av penger til sparing med dagens rentenivå, starter Carney svaret med å understreke at stien ikke ligger tråkket opp for verdens sentralbanker og finansmarkeder.

– Vi lever i en tid med betydelig usikkerhet, sier han først.

Videre utviser han forståelse for menneskene som i dag har et behov for å legge til side penger, men i realiteten ikke har noen risikofri avkastning.

– Med all respekt for sparere. Dette er noe vi tenker mye på. Det dreier seg om mennesker som har jobbet hardt, over lengre tid og satt av penger.

– I overskuelig fremtid kommer avkastningen til å forbli lav. Det er sant i Storbritannia, og det er sant i mange andre utviklede økonomier.

Carney snakker videre om arbeidet med å få økonomien i en bedre posisjon, at målet er å få økonomien til å vokse med en større vekstrate.

– De største utfordringene for regjeringen, som de har erkjent, er viktigheten av forhandlingene med europeiske allierte om de nye forholdene som vil utvikle seg og viktigheten av å ha en omfattende produktivitetsplan for landet.

Dette er tiltakene Bank of England gjør i første omgang

Den britiske styringsrenten har vært på 0,5 prosent siden mars 2009.

I tillegg til å halvere styringsrenten vil den britiske sentralbanken kjøpe statsobligasjoner for 60 milliarder pund de neste seks månedene og selskapsobligasjoner for 10 milliarder pund.

Det kommer i tillegg til statsobligasjoner for 375 milliarder pund som ble kjøpt i årene etter finanskrisen.

Les også

Bank of Englands brexit-pakke: – Viser at de er alvorlig bekymret

Sentralbanken skriver i pressemeldingen at det lave generelle rentenivået gjør at det vil være vanskelig for mange finansinstitusjoner å videreføre kuttet i styringsrenten til sine lånekunder.

Derfor innfører sentralbanken en ny finansieringsordning for britiske banker som gjør at de i større grad kan låne penger til rentenivåer nær styringsrenten, som i utgangspunktet er renten på bankenes innskudd i sentralbanken.

Den nye låneordningen har fått navnet «Term Funding Scheme (TFS)».

– Det er en fasilitet som forsikrer om at de kan videreføre kuttet i bankrentene ut til kundene, sier Carney videre under pressekonferansen.

Denne låneordningen vil få en øvre totalramme på 100 milliarder pund, noe som tilsvarer 1.111 milliarder norske kroner.

Les også

– Viser at de er alvorlig bekymret

Les også

Bank of England kutter renten

Les også

Ferske tall: Valutamarkedet skråsikker på britisk rentekutt

Her kan du lese mer om